مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
« مناظره با سران هفت گروه ضد انقلاب» حاصل مناظرات مفيد، جالب و ارزنده اي است كه توسط مسئوول فرهنگي وقت زندان اوين جناب آقاي موسوي زنجاني با سران هفت گروه توطئه گر ، متشكل از اتحادية كمونيست هاي ايران ، سوسياليست هاي غرب كشور، راه كارگر، گروه پيكار ، چريكاهاي فدائي خلق (اقليت) و... در زندان و به دور از هر گونه محدوديت خاصي در مدت بيست جلسه و ظرف هفتاد ساعت انجام گرفته است.

مناظره با سران هفت گروه ضد انقلاب

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست