مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
خداوند حكمت و هدف خلقت بشر راه رسيدن به كمالات علاية معرفي كرده كه با عمل به دستورات الهي تحقق مي پذيرد. در عصر حاضر ك عصر تمدن صنعتي و پيشرفتهاي تكنولوژي ناميده مي شود نهايت تلاش جوامع كسب ثروت، شهرت و رسيدن و به رفاع شده است به هر طريقي كه ممكن باشد. ازاين رو از معنويت ها فاصله گرفته و شامل آية (... اولئك كالأنعام بل هم اضلّ اولئك هم الغالبون) مي شوند. كتاب « اسلام و سيماي تمدن غرب» در دو بخش با عناوين: سير زندگي و تمدن بشر؛ و پاسخ اسلام به مشكلات جهان، پرده از چهرة دروغين غرب و تمدن پوشالي آن كنار زده و انسانها را ازاين خطر سهمگين آگاه مي سازد.
فهرست
مقدمه دفتر
پيشگفتار
بخش اوّل: سير زندگي و تمدن بشري
ارزيابي تمدن كنوني غرب
علل پيشرفت و مسيحيّت
فجايع دستگاه رهبري كليسا
تبليغات مسيحيان بر ضد اسلام
اخلاق در جهان غرب
عبادت در كليسا
توسعه وحشتناك الكل
تناقضات زندگي در دنياي كنوني
وحشيگريها در عصر تمدّن
تبعيضات نژادي
حيوان دوستي
تصوير كمبود‌ها و بي‌مهريها
بخش دوم: پاسخ اسلام به مشكلات جهان
به سراغ اسلام برويم
كوته فكران
اسلام و مشكلات اقتصادي
نقش اسلام در تمدّن غرب
انقلاب فرهنگي
پزشكي
دارو سازي
بيمارستان
شيمي
صنايع
رياضيات
جغرافيا
هنر
اسلام و نوشابه‌هاي الكلي
اسلام و ردّ تبعيضات گوناگون
اسلام دين آزادي و عدالت
انگيزه جهاد اسلامي
طلاق در اسلام
ازدواج موقّت
تعدّد همسر
مقالات منتشره پيرامون كتاب
غرب از ديد‌گاه يك مسلمان
تمدن غرب از ديد‌گاه اسلام
اروپا از ديد‌گاه اسلامي
تمدن غرب از ديدگاه اسلام
ديگران اين گونه ما را مي‌بينند
بررسي كتاب

اسلام و سيماي تمدن غرب

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست