مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
انسان به علت زندگي اجتماعي داشتن ، به ناچار با مشكلاتي مواجه مي شود كه گاه باعث اختلال در روان و رفتار او مي شود كه داشتن مشاوري آگاه و دلسوز مي تواند او را ياري رساند. در اعتقاد ما ، نخستين مشاوران انبياء و اوصياي الهي و بعداً رهبران و علماي ديني هستند كه بنا به بهره مندي از سرچشمة زلال معنوي ، بهترين راهكارها را ارائه مي دهند. كتاب « مشاوره در آينة علم و دين» در راستاي همين هدف ، در يازده فصل به بحث پيرامون تاريخچه و مفهوم و موضوع مشاوره، صفات و ويژگيهاي مشاور، اصول مشاوره و انواع آن، استنباط روشهاي مشاوره از متون اسلامي و مراحل انجام آن ، راهنمايي و انواع آن پرداخته است.
فهرست
پيشگفتار
فصل اوّل: تولد و شكوفايي
دودمان تابان
پدر، مادر
نام مادر
موبود بزرگوار
محل تولد، سال تولد
مراسم تولد
نامگذاريْ كنيه
القاب
شمايل
پرورش
خداترسي
با پدر
در سوگ برادر
آرامگاه سيّد محمّد
شبهه بداء
دو برادر
فاجعه بزرگ
نص بر امامت حسن عسكري( عليه‌السلام)
به سوي فردوس برين
غسل و كفن، سوگ بزرگ
آخرين منزل
عبادت، نماز حضرت
دعاي حضرت
نيايش بامدادي
اخلاق برين، دانش
بردباري، اراده استوار
بخشش
منش والا
عصمت
امامت
نص بر امامت
معجزات و كرامات
فصل دوّم: امام از چشم ديگران
1. امام هادي( عليه‌السلام)
2. ابوهاشم جعفري
3. بختيشوع طبيب
4. احمد بن عبيدالله
5. عبيد بن خاقان
6. شيخ مفيد
7. ابن صبّاغ
8. ابن شهر اشوب
9. ابن شد‌قم
10. ابن جوزي
11. ركن الدين حسيني
12. يافعي
13. يوسف نبهاني
14. علاّمه اربلي
15. بستاني
16. خيرالدين زركلي
17. عباس بن نورالدين مكّي
فصل سوّم: نامه‌هاي امام(عليه‌السلام)
1. نامه‌اي به اسحاق نبشابوري
2. نامه‌اي به اهالي قم و آبه
3. نامه‌اي به فقيه قمي
4. نامه‌اي به يكي از شيعيان
5. نامه‌ ديگري به يكي از شيعيان
6. نامه‌اي به عبدالله بيهقي
7. نامه‌اي درباره ابراهيم
8. نامه‌اي به شيعيان
9. نامه‌اي به يكي از شيعيان
10. نامه‌اي به شعييان
فصل چهارم: سخناني از نور
فضيلت اهل بيت(عليهم‌السلام)
پيام به شيعه
پند ارزشمند
اندرز‌ها
ارزش تفكر
حكمت روزه
نكوهش منافق
دوستي و دشمني نيكان
كلمات قصار
فصل پنجم: در آستان قرآن
تفسير منصوب به امام، موافقان
انتقادات
فصل ششم: احاديث و فقه امام(عليه‌السلام)
علما و روايات ايشام
احاديث فقهي
فصل هفتم: اصحاب امام و روايان حديث ايشان
فصل هشتم: دوران امام (عليه‌السلام)
زندگي اقتصادي
درآمد‌هاي دولت
زور‌گويي در گردآوري خراج
خراج سنگين
اختصاص بيت المال به عباسيان
بخششهاي سنگين به كنيزان
روستاي سيمين
شاعران دربار
كاخ سازي
تنعم زنان عباسي، فقر عمومي
در پوزه شاعران
موضع امام( عليه‌السلام)
زندگاني سياسي
پناه امام عليه‌السلام
سركوب قمي‌ها
توشه‌هايي از دعا
ستمگري وزيران
انقلابهاي داخلي
چيرگي تركان بر حكومت
زندگي اعتقادي
امام و شُبهه كِندي
امام و شعبده راهب
دروغگويان و جعّالان
بي بند و باري
فصل نهم: عصر خلفاي معاصر امام (عليه‌السلام)
متوكل
حكومت مستعين
حكومت معتز
حكومت مهتدي
حكومت معتمد
فصل دهم: پرواز تا بر دوست
نص بر امامت حضرت مهدي(عج)
هراس حكومت
به سوي فردوس برين
غسل و كفن، تشييع كنند‌گان

مشاوره در آينه علم و دين

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست