مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
در پي ارسال نامه هاي پياپي مردم عراق و اعزام دهها هيئت نمايندگي ، امام حسين عليه السلام لازم ديدند نماينده اي براي ارزيابي اوضاع و دريافت گزارشاتي اعزام كنند. اين نماينده كسي نبود جز مسلم بن عقيل (رضوان الله عليه) كه از بهترين هاي خاندان رسالت، و دارندة بالاترين مراتب تقوا، علم و پرهيزكاري بود. مؤلف كتاب «زندگاني سفير حسين عليه السلام مسلم بن عقيل» به بررسي دقيق و موشكافانة حوادث و موضوعات مربوطه به سفير حسيني پرداخته است. ايشان در تحليل موضوعات ، گاه چنان دقيق مي شوند كه گويا در هنگام وقوع حادثه حضور داشتند. اين كتاب در شش بخش با عناوين : مسلم و كوفه، آغاز جنبش كوفه ، آمادگي و بسيج تحت نظارت مسلم، ابعاد رويارويي ، تصفيه هاي فيزكي و آرامش قربانيان تأليف شده است.

زندگاني سفير حسين (عليه السلام) مسلم بن عقيل (عليه السلام)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست