قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

پندهاي شيرين

نویسنده: شيخ الاسلامي تويسركاني سيد حسين

خلاصه کتاب

والاترين علم بشري بعد از علم توحيد و خداشناسي ، « علم اخلاق» است. اين علم انسان را در رسيدن به سعادت و كمال مطلق رهنمون مي گردد. كتابها و مطالب بسياري در باب علم اخلاق و موارد خاص آن نوشته شده كه هركدام در جاي خود قابل تقدير است. اما «پندهاي شيرين» كه خلاصه اي از كتاب « ابواب الجنان» واعظ قزويني رحمت الله است بسيار جالب و زيباست جالب و زيباست و عظمت و اهميت آن در استفاده از آيات قرآن و روايات نمود پيدا كرده است. اين كتاب در 16 فصل عنوان موعظه اي تنظيم و نگارش يافته است.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

مقدمه مؤلف
احتياج انسان به وعظ و فايده آن
فضيلت وعظ از ديد‌گاه عقل و نقل
وظايف گويندگان
وظايف شنوندگان
موعظة اول: حب دنيا و اقسام ان
قسم اول: دنيا طلبي مذموم
دو حكايت
فضيلت كسب حلال
دنيا طلبي حلال
دنيا از ديد‌گاه آيات و روايات
قسم دوّم: حبّ دنيا
قسم سوم: بي‌وفايي دنيا
مثل دنيا و اشعار سنائي
تجسّم دنيا در قيامت به صورت عجوزه
روايتي درباره حبّ دنيا
دو حكايت
مثال ادن غافل
چند نكته
قسم چهارم: اقسام حبّ دنيا
موعظه دوّم: مذمّت حبّ جاه و رياست
يك حكايت
نكته‌ها
اشعار مناسب
موعظه سوم: حرص مذموم
حرص از ديد‌گاه آيات و روايات
نكته‌ها
موعظه چهارم: دنيا مسافرخانه‌اي بيش نيست
نكته‌ها
موعظه پنجم: مباشرت با زنان
نكته‌ها
پاكدامني از ديد‌گاه آيات و روايات
گناه زنا از ديد‌گاه روايات
يك داستان
نگاه مسموم
نكته‌ها
ازدواج از نگاه آيات و روايات
رؤياي صادقانه
موعظه ششم: مذموم بودن پرخوري
قسم اوّل: كميّت خوردن
نكته‌ها
قسم دوّم: كيفيّت خوردن
حرامخواري
يك نكته
موعظه هفتم: مذموم بودن مُدگرايي
نكته‌ها
موعظه هشتم: انتخاب دوست
فوايد خاموشي
سخنان چهار حكيم
غيبت
نكته‌اي آموزنده
حكايت ابراهيم ادهم
گوش دادن به غيبت
گمان بد
حكايت حضرت عيسي عليه‌السلام
تجسس خليفه دوم
زشتي دروغگويي
مواردي كه دروغ گفتن جايز باست
چند نكته
سخن‌چيني
حضرت موسي عليه‌السلام و سخن‌چيني
مذموم بودن استهزاء
چند نكته
مذموم بودن شرب خمر
فضيلت انسان
ارزش عبادت
يك حكايت
اثار شرب خمر از نظر روايات
مذموم بودن غنا و موسيقي
مذموم بودن قمار بازي
قمار و شطرنج از ديد‌گاه آيات و روايات
شركت در مجالس گناه
همنشيني با معصيت كار
موعظه نهم: تكبر و تواضع
مذموم بودن تكبر
تكبر از ديد‌گاه آيات و روايات
يك حكايت
مال و ثروت از ديد‌گاه روايات
نكته‌ها
افتخار به جاه و مقام
نكته‌ها
ممدوح بودن تواضع
چند حكايت
تواشع، ستاره‌اي فروزان
چند نكته
شيريني عبادت
موعظه دهم: مذموم بودن ريا
معناي ريا
حبط اعمال به خاطر ريا
قبولي اعمال
رياكاران در قيامت
علامت ريا‌كار
راه علاج ريا
يك حكايت
عابد خود‌نما
خود‌پسندي و عُجب
چند نكته
يك مثل
موعظه يازدهم: بعض و حسد
بعض و عداوت مذموم
يك نكته
يك حكايت
امام علي عليه‌السلام و عقيل
يك نكته
دوستي در راه خدا
رابطه مسلمان با مسلمان
حقوق مسلمان بر مسلمان
ملاقات مؤمن با مؤمن
يك حكايت
حكايت ديگر
حسد
بشارت به بهشت
يك نكته
موعظه دوازدهم: مذموم بودن طمع
چند حكايت
طمع از ديد‌گاه روايات
چند حكايت
رزق از ديد‌گاه روايات
تجارت
چند حكايت
موعظه شعيب پيغمبر عليه‌السلام
شرايط معامله
چند نكته
غش در معامله از ديد‌گاه روايات
بركت در دانه گندم
موعظه سيزدهم: مذموم بودن بخل
فضيلت انفاق
انفاق امام صادق عليه‌السلام
دو حكايت
شأن نزول آيخ «و امّا مَن بخل»
سخاوت از ديد‌گاه روايات
خدا سخي را دوست دارد
يك روايت
شأن نزول سوره «هل أتي»
ايثارگرريهاي علي عليه‌السلام
زكات و فوايد آن
نتيجه منع زكات
كيفر ترك زكات
طغيان قارون
خمس
فوايد صدقه
دو نكته
فوايد اخروي صدقه
مرد ثروتمند و ملك الموت
احداث اماكن خيريّه
يك حكايت
فوايد مهماني
چند حكايت
بخشش قبل از سؤال
دو حكايت
عدم منّت در بخشش
تعجيل در احسان
موعظه چهاردهم: مذموم بودن ظلم
نتيجه عدالت
يك داستان
اقسام ظلم
سخني با قدرتمندان
ظلم از ديد‌گاه آيات و روايات
نتيجه ظلم
يك حكايت
چند نكته
اموي كه مراعات آن در مملكت داري لازم است
چند نكته
يك داستان
چند نكته
موعظه پانزدهم: مذموم بودذن خُلق بد
نكته‌ها
غضب، منشأ شرّ و پليدي
موعظه شانزدهم: حلم و خوش‌خلقي
نكته‌ها
گذشت حضرت علي عليه‌السلام از دشمن
گشاده رويي
خنده بسيار
خوش طبعي
مزاحمهاي حرام
چند نكته
خاتمه: تنظيم: علي جان دماوندي
ترك «بسم الله»
ثواب گفتن«بسم الله»
حمد خدا
ثواب حمد خدا
صلوات بر پيامبر صلي الله عليه و آله و اهل بيت او عليهم‌السلام
معنا و ثواب صلوات
صلوات بدون ال
نكته‌ها