مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
از الطاف خداوندي وجود مقدس اهل بيت عليه السلام و كلمات شريف ايشان است كه حقيقت ايمان، يقين ، معرفت ، نشانه ها و آثار آن و چگونگي تقويت ايمان را يادآور شده اند. كتاب « ايمان» حاصل سه مجموعه از سخنرانيهاي شهيد دستغيب در ماه مبارك رمضان است كه در اين مجموعه در سه بخش گردآوري شده است. بخش اول : بحث پيرامون روايت اصول كافي است كه بناي ايمان بر چهار ستون استوار است : صبر ، يقين ، عدل و جهاد. بخش دوم: شرح و تفسير آية 16 از سورة حديد است. بخش سوم: پيرامون سورة « والعصر » ، كه خداوند در زيانكاري انسانها سخن گفته است.

ايمان

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست