مدیر مسئول
سيد عبدالله حسيني
آدرس
خيابان دورشهر - كوچه بيست وهفتم - سمت راست - پلاك 40
خلاصه کتاب
باب الحادي عشر عنوان كتابي است كه به بيان اصول دين پرداخته است بنا به اهميت مطالب ذكر شده در اين اثر شارحين بسياري در شرح مطالب آن تاليفاتي ارائه داده اند. كتاب نتائج الفكر نيز شرحي است بر باب الحادي عشر كه بعد از اثبات صانع و دلايل منكرين خداوند يا همان ماديون به بحث نبوت عامه و خاصه اعجاز قرآن حوادث عصر قبل از بعثت و بعد از آن غزوات پيامبر صلي الله عليه و آله وجوب احكام دين، ماجراي غدير خم، امامت و معاد پرداخته است.

ألف شمعه و شمعه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست