مدیر مسئول
دفتر آيت الله نوري همداني
آدرس
خيابان صفائيه - كوچه بيگدلي - پلاك 120
خلاصه کتاب
انسان در عالم آفرينش موقعيت مخصوص، و جايگاه بلندي دارد، قرآن مجيد انسان را در يك مخلوق ممتاز، و مورد عنايت و تكريم مخصوص خداوندي معرفي مي كند و در جاي جاي اين كتاب الهي از عظمت انسان سخن مي گويد. پس بر ما لازم است قدر اين موقعيت ممتاز و جايگاه بلندي كه خداوند به ماعنايت كرده است را بدانيم كتاب حاضر به بحث تاريخي مردان بزرگ اسلام، آنان را كه از اين موقعيت به درستي استفاده كردند و به راستي بههر بردند مي پردازد و سرگذشت برخي از مردان اسلام و آنها كه عالمانه و شجاعانه به دفاع از حريم تشيع و اهل بيت عصمت و طهارت پرداخته اند در كتاب فوق آورده شده است.

اسلام مجسم، علماء بزرگ اسلام

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست