مدیر مسئول
بهرام چتر روز تاجاني
آدرس
قم-خيابان معلم - مقابل دبيرستان امام صادق - پلاك8
فهرست
قانون چك- برات - سفته
فصل اول: برات
مبحث اول: صورت برات
مبحث دوم: در قبول و نكول
مبحث سوم: در قبولي شخص ثالث
مبحث چهارم: در وعده برات
مبحث پنجم: ظهر نويسي
مبحث ششم: مسئوليت
مبحث هفتم: در پرداخت
مبحث هشتم: تأديه برات به واسطه شخص ثالث
مبحث نهم: حقوق و وظايف دارنده برات
مبحث دهم: در اعتراض (پروتست)
مبحث يازدهم: برات رجوعي
مبحث دوازدهم: قوانين خارجي
فصل دوم: در فته( سفته)
فصل سوم: چك
فصل چهارم: در مرور زمان
فصل پنجم: اسناد دو وجه حامل
قانون صدور چك
قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك
نظريه‌هاي فقهاي شوراي نگهبان در خصوص خسارت تأخير تأديه
از قانون آئين دادرسي داد‌گاه عمومي و انقلاب در امور كيفري
آئين‌نامه تعيين ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاحج حساب جاري و چگونگي پاسخ استعلام بانك‌ها

قانون چك، سفته، برات از قانون تجارت

  • محقق (تدوینگر - به همت) تاجاني بهرام
  • سال چاپ : 1387
  • قطع کتاب : جیبی
  • چاپخانه ظهور
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 94صفحه
  • شابک 0-9-90329-600-978
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب کلیات حقوق
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست