مدیر مسئول
محمد پورمند بني زاده
آدرس
قم - خيابان انقلاب - كوچه هفدهم ( سلطان محمدشريف ) - پلاك 28
خلاصه کتاب
اهميت موضوع خلافت بعد رسول الله (ص) موجب ارائه مباحث تاريخي و اجتماعي بسياري شده كه حاصل آنها تدوين و تاليف كتابهايي از سوي موافقان و مخالفان موضوع خلافت و امامت شده است. كتاب حاضر با مبحث امامت تاليف حكيم فرزانه ميثم بن علي بن ميثم بحراني (متوفي 699 ه) است كه حلقه اتصال علماي متقدمي مثل شيخ مفيد (ره) سيد مرتضي (ره) و شيخ طوسي (ره) با متاخرين مي باشد. ايشان در اين كتاب پيرامون اصل موضوع امامت، دلايل وجوب وجود امام، شرايط معتبر در امامت (كه شامل عصمت، افضليت از مردمان، عالم بودن به كل دين، و تعيين از جانب امام قبلي مي باشد) براهين و عقلي و نقلي در چگونگي تعيين امام، شبهات منكرين امامت و استدلالات برخي مذاهب، باطله همراه با پاسخ آنها و نهايتاً غيبت امام عليه السلام بحث كرده اند.

النجاه في القيامه في تحقيق أمر الإمامه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست