مدیر مسئول
محمد پورمند بني زاده
آدرس
قم - خيابان انقلاب - كوچه هفدهم ( سلطان محمدشريف ) - پلاك 28
خلاصه کتاب
شيخ مرتضي انصاري(ره) از فقها و دانشمندان جهان تشيع در قرن سيزدهم (1213ه‍ . 1281ه‍) مي باشند كه نبوغ والاي علمشان در فقه و اصول در ميان عالمان شهره ي زبان ها و قلم هاست، به حدي كه بيش از يكصد سال است فقهاي اماميّه آراي او را در علم اصول عالي ترين آراء؛ و فتاواي وي را در دانش فقه اصحّ ترين فتاوي مي دانند. از فروع فقهي متمايز از ساير مذاهب اسلامي كه مختصري شيعه مي باشد عنوان تقيه است. اين امر بنا به توصيه معصومين عليهم السلام در حفظ جان و مال و ناموس شيعيان واجب مي گردد. هر چند در مواردي به صورت است استحباني و مباح و مكروه و حرام نيز ذكر شده است. هر چند اين موضوع به ظاهر ساده و نوعي فرار از برخي تكاليف ذكر مي شود اما اهميت آن وقتي ظهور پيدا مي كند كه مورد بحث و بررسي قرار گرفته و مصاديق آن روشن گردد و به هر بهانه ايي از تقيه سو برداشت نگردد. اثر حاضر تأليف شيخ انصاري (ره) پيرامون موضوع تقيه، اعتبار عدم ممدوحه، اموري كه مصداق تقيه واقعي قرار مي گيرند، همراه با نقل برخي احاديث مي باشد كه بنا به اهميت موضوع مورد بحث واقع شده است.

رساله في التقيه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست