مدیر مسئول
محمد پورمند بني زاده
آدرس
قم - خيابان انقلاب - كوچه هفدهم ( سلطان محمدشريف ) - پلاك 28
خلاصه کتاب
شيخ مرتضي انصاري (ره) از فقها و دانشمندان جهان تشيع در قرن سيزدهم (1214-1281 ه) مي باشند كه نبوغ والاي علميشان در فقه و اصول در ميان عالمان شهره زبانها و قلم هاست، به حدي كه بيش از يكصد سال است فقهاي اماميه آراي او را در علم اصول عالي ترين آراء، و فتاواي وي را در دانش فقه اصح ترين فتاوي مي دانند. از جمله احكام و مسايل مطرح در اسلام، افعال و عباداتي است كه بعد از مرگ شخصي، اقربا و بستگان به نيابت از او انجام داده و خير و نفع آن را به متوفي تقديم مي دارند چرا كه اعتقاد بر آن است بعد از مرگ نيز برخي اعمال مفتوح و گشاده است. رساله حاضر با طرحخ موضوع قضا از ميت به بحث پيرامون اين مساله و ادله و استدلالات موافقان و مخالفان مبحث پرداخته و ضمن پاسخ به برخي اشكالات و شبهات اصل وجود موضوع را اثبات مي نمايند.

رساله في القضاء عن الميت

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست