مدیر مسئول
محمد پورمند بني زاده
آدرس
قم - خيابان انقلاب - كوچه هفدهم ( سلطان محمدشريف ) - پلاك 28
خلاصه کتاب
شيخ مرتضي انصاري (ره) از فقها و دانشمندان جهان تشيع در قرن سيزدهم (1214-1281 ه) مي باشند كه نبوغ والاي علميشان در فقه و اصول در ميان عالمان شهره زبانها و قلم هاست، به حدي كه بيش از يكصد سال است فقهاي اماميه آراي او را در علم اصول عالي ترين آراء، و فتاواي وي را در دانش فقه اصح ترين فتاوي مي دانند. رساله الرضاع همان گونه كه از نامش پيداست به احكام و مسايل شير دادن و شرايط رضاع محرم و فروع مختلف آن مربوط مي شود. هم چنان كه مرحوم استرآبادي در مقدمه كتاب آورده اند اين اثر كه مسائل و احكام رضاع را بيان مي كند، آراء و نظرات مرحوم شيخ (ره) است كه طبق درخواست شيخ، توسط مرحوم استرآبادي جمع آوري و تدوين شده است.

رساله في الرضاع

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست