مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
از جمله فروع دين، «نماز» مي باشد كه انجام آن نيازمند مقدمات، شرايط و صفاتي است. با اتوجه به اينكه احتمال خطاهايي در آن مي رود رساله هايي توسط فقهاي دين نگاشته شده است كه از آن جمله «خلل الصلاه و احكامه» شيخ مرتضي حائري رحمت الله عليه است. اين اثر جميع مسائل مربوط به اختلال در نماز و احكام آن را مي توان عمداً ، سهواً و از روي شك بوده باشد بيان كرده و در اثبات و اشكال هر يك ، به روايات و اقوال ساير فقها به خصوص صاحب جواهر پرداخته و بعد از نقد و بررسي نظرية نهايي خود و حكم مربوط را بيان داشته است. در پايان به ذكر مسائلي كه صاحب عروه عنوان كرده مي پردازد.

خلل الصلاه و أحكام

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست