مدیر مسئول
سيد علي سيد حائري خراساني
آدرس
خيابان شهيد فاطمي - دور شهر - كوچه 9 - پلاك 1
خلاصه کتاب
از جمله محدثين شيعه كه چند امام معصوم (عليه السلام) هم در توثيق و ايمان او سخن گفته اند علي بن جعفر عريضي است كه فرزند امام صادق (عليه السلام) مي باشد. با توجه به ملازمت ايشان با امام رضا (عليه السلام) و شاگردي مكتب ايشان، سئوالات و مسايلي از خود پرسيده و يا شنيده است كه همگي را ثبت و ضبط نموده ، كه اين مجموعه با عنوان « مسائل علي بن جعفر» معروف است . در چاپ جديد اين اثر، كه به همت مؤسسه آل البيت (عليهم السلام) منتشر شده ، تمام اسناد ومنابع در پاورقي ذكر گرديده است.

مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست