مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
از آثار علمي و فقهي شيخ مرتضي انصاري رحمت الله عليه «كتاب المكاسب» ايشان مي باشد كه بماني فقهي شيعه را در باب وجوده معاملات اعيان نجسه و برخي منهيات شرع و احكام آن، احكام بيع و شرايط و خيارات بيع ، عقود ، تقيه ، عدالت، موارد فوت شده از ميت، قاعدة نفي ضرر، رضاع ، مصاهره، و مواريث بيان نموده است. بنا به اهميت اين كتاب در فقه مباحث علمي ، شروع بسياري بر آن نوشته شده كه يكي از آنها « مينه الطالب» است .اين شرح كه با تبيين تقريرات ميرزاي نائيني رحمت الله عليه همراه است به تشريح و گاه نقد وبررسي اقوال شيخ پرداخته ؛ و در اثبات گاه اشكال در نظرات ايشان سخن مي گويد.

منيه الطالب (3جلدي)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست