مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
«عروه الوثقي» تأليف سيد يزدي رحمت الله عليه از آثار فاخر و ارزشمند فقه شيعه است كه به تبيين فروع احكام شرعي با ترتيب موضوعي پرداخته است. علماي عصر حاضر با معيار قرار دادن اين كتاب به شرح آن مي پردازند كه مي توان ادعا كرد سنگ محكمي براي اجتهاد است. از جملة اين شروح «شرح العروه الوثقي» شيخ مرتضي حائري رحمت الله عليه است كه تبيين و شرح مباني فقهي و احكام آن پرداخته است. اين اثر براي استفادة بيشتر به صورت تحقيق شده با ذكر برخي منابع مورد نياز به چاپ رسيده است. در حال حاضر فقط سه جلد از آن با عناوين اجتهاد و تقليد، مياه ، نجاسات و احكام آن ، مطهرات، وضو تا پايان مسألة 55 في شرائط الوضو، به چاپ رسيده است.

شرح العروه الوثقي (3جلدي)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست