مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
جالب ترين صفحات تاريخ بشري ، صفحاتي است كه زندگاني روزمرة پيشوايان و رهبران بزرگ عالم بشريت را منعكس و اسرار سيادت و بزرگواري آنان را بر آيندگان جاودانه رقم مي زند. در اين بين عصر امام باقر عليه السلام بسيار قابل توجه خواهد بود؛ زيرا نهضت عظيم علمي و آوازة بلند صفات و فضايل آن حضرت و مباحثاث او با شبهه افكنان منحرف و هواداران خلفاي ستمگر ، فرهيختگان و طالبان فضيلت و سعادت را به دور ايشان جمع كرد. كتاب «صحيفة امام باقر عليه السلام » در 21 بخش به ذكر 248 دعاي مأثوره از آن حضرت پرداخته است كه با مضامين نيايش، حمد و ثناي الهي ، طلب رحمت و بخشش، مدح و مذمت افراد، آداب نماز، حج ، نكاح، ... همراه هستند.
فهرست

مقدمه ناشر
مقدمه مؤلف
فصل اول- نيايشها و ادعيه آن حضرت
بخش اول: ادعيه‌ آن حضرت در ثناء الهي
1. در ستايش خداي بزرگ
2. در ستايش خداي بزرگ
3. در تنزيه خداوند در روز دوازدهم و سيزدهم ماه
بخش دوم: ادعيه آن حضرت در مناجات با خدا
4. در مناجات با خدا براي استخاره
5. در مناجات با خدا براي ناديده گرفتن لغزشها
6. در مناجات با خدا براي سفر نمودن
7. در مناجات با خدا در طلب روزي
8. در مناجات با خدا در پناه بردن به او
9. در مناجات با خدا در درخواست توبه
10. در مناجات با خدا در درخواست رفتن به حج
11. در مناجات با خدا در برطرف شدن ظلم
12. در مناجات با خدا در شكر‌گزاري او
14. در مناجات با خدا در طلب حاجات
بخش سوم: ادعيه آن حضرت در مدح و مذمت افراد
14. براي علي بن مهزيار
15. بر ابي الخطاب
16. بر همسرش
17. بر دشمنش
18. بر دشمنش
بخش چهارم: ادعيه آن حضرت در مورد تعزيت مؤمن و آنچه به آن ارتباط دارد
19. براي كسي كه پسرش مرده است
20. براي كسي كه قبر برادر مؤمنش را زيارت مي‌كند
بخش پنجم: ادعيه آن حضرت در مورد نماز و آنچه به آن ارتباط دارد
21. در قنوت
22. در حال قنوت
23. در تعقيب هر نماز
24. در تعقيب نماز صبح
25. در تعقيب نماز عصر
26. در صبح و عصر
27. قبل از نماز عشاء
28. در استخاره
بخش ششم: ادعيه آن حضرت در مورد كتاب اطعمه و آنچه به آن ارتباط دارد
29. هنگاميكه دستش را بعد از غذا مي‌شست
بخش هفتم: ادعيه آن حضرت در قضاء حوائج
30. در برآمدن حاجات
31. بر برطرف شدن غم و اندوه
بخش هشتم: ادعيه آن حضرت در طلب روزي و اداء دين
32. در اداي دين
33. در اداي دين
بخش نهم: ادعيه آن حضرت در پوشيده ماندن از دشمن و بيماري
34. در پوشيده شدن از دشمنان
35. در دفع دشمنان
36. در دفع دشمنان
37. در تعويذ براي بيماري‌ ريح الصبيان
38. در تعويذ براي بيماري ريح الصبيان
بخش دهم: ادعيه آن حضرت در ايام هفته
39. در تعويذ براي روز جمعه
40. در تعويذ براي روز شنبه
41. در تعويذ براي روز يكشنبه
42. در تعويذ براي روز دوشنبه
43. در تعويذ براي روز سه شنبه
44. در تعويذ براي روز چهارشنبه
45. در تعويذ براي روز پنج‌شنبه
46. در هر روز
بخش يازدهم: ادعيه آن حضرت در روزهاي ماه
47. در اول هر ماه
48. در اول شب ماه رجب
49. در روز نيمه ماه رجب و روز مبعث
50. در شب مبعث
51. در شب اول ماه رمضان
بخش دوازدهم: ادعيه آن حضرت در زيارات
52. در زيارت جده‌اش حضرت فاطمه عليها‌السلام
فصل دوم: مناظرات آن حضرت
1. با مخالفانش هنگامي كه خواست باد دختر مأمون ازدواج كند
2. با يحيح بن اكثم
3. با مخالفانش در مورد محل قطع دست دزد
4. در مورد بعضي از روايات جعلي
فصل سوم: كلمات توحيدي آن حضرت
1. در بيان اسماء و صفات الهي
2. در بيان يگانگي خداي بزرگ
3. در توحيد الهي
4. در پرستش خدا نه نامهاي او
5. در معناي صمد
6. در بيان صفات امام مهدي عليه‌السلام
فصل چهارم: برگزيده‌اي از گفتار آن حضرت
بخش اول:
1. در ذكر بعضي از صفات ائمه عليهم‌السلام
2. در ذكر بعضي از صفات ائمه عليهم‌السلام
3. در فضيلت برگزيدن محبت ائمه عليهم‌السلام
4. در فضيلت اعتماد به خدا
5. در فضيلت ادب
6. در اينكه خدا بهترين اموال مؤمن را از او مي‌گيرد
7. در فضيلت صبر در مصيبتها
8. در فساد عمل بدون علم
9. در ذكر بعضي از صفات مؤمن
10. در فضيلت توجه قلبي به خدا
11. در صبر بر مصائب
12. در فضل توكل بر خدا
13. در بعضي از سفارشهاي ايشان
14. در اينكه گوش فرا دادن به كسي حكم بندگي او را دارد
15. در فضل ديدار دوستان
16. در فضيلت دوستي و دشمني براي خدا
17. در بعضي از صفات بد
18. در اينكه اعمال به نيت است
19. در فضيلت بي‌نيازي از مردم
20. در عدم بيان نمودن عمل قبل از محكم شدن
بخش دوم:
21. در اينكه نعمتهاي الهي با شكر زياد مي‌شود
22. در اينكه نعمتهاي الهي با شكر زياد مي‌شود
23. در مورد كسي كه پيروي هواي نفسش را مي‌كند
24. در مورد كسي كه مرتكب هواهاي نفساني‌اش مي‌شود
25. در عدم مصاحبت با شرور
26. در مذمت عدم مساوات آشكار و نهان
27. در اينكه سلامتي بهترين عطا است
28. در اينكه گذشت روزگار اسرار را آشكار مي‌كند
29. در بهتر از كار نيك و بدتر از كار بد
30. در مذمت عادت بد
31. در دشمني هر كه راه هدايت را پنهان دارد
32. در مذمت اينكه شخصي امين خيانتكاران باشد
33. در مذمت اينكه شخصي در پنهاني دوست شيطان باشد
34. در مورد كسي كه از نيّت نيكوي برادرش خشنور نيست
35. در مورد منشأ پيروي هواي نفس
36. در مورد نعمتي كه شكر‌گزارده نمي‌شود
37. در مورد كسي كه قبل از آزمايش به چيزي آرامش يابد
38. در اينكه فرود آمدن قضاء و قدر راهها را مي‌بندد
39. در عدم دشمني با ديگران
40. در بيان دور انديشي
فصل پنجم: اشعاري در مدح آن حضرت
1. پادشاه كشور ايجاد ابو جعفر جواد
2. درياي سخاوت ايجاد ابو جعفر جواد
3. ياور دين خدا، سرور خوبان تقي
فصل ششم:‌فهرستهاي كتاب
1. فهرست مصادر ادعيه
2. فهرست مصادر مناظرات
3. فهرست مصادر مناظرات
4. فهرست‌ مصادر احاديث
5. فهرست مطالب

صحيفه امام باقر (عليه السلام)

  • نویسنده : قيومي اصفهاني جواد
  • فصل چاپ : زمستان
  • سال چاپ : 1381
  • قطع کتاب : وزیری
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 592صفحه
  • شابک x-083-470-964
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب احادیث، ادعیه و زیارات
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست