مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
شناخت شخصيت حضرت فاطمه عليها سلام فصلي است از كتاب رسالت الهي ؛ و مطالعة آن كوششي است در راه معرفت روح اسلام ؛ و ذخيره اي گرانقدر براي انسان معاصر تا آن هنگام كه خلقت باقي است؛ زيرا او پروردة دامان وحي خداست. «صحيفة حضرت زهرا عليها سلام» شامل مجموعة دعاها و نيايشهاي وارده از محور آل كساء حضرت فاطمه عليها سلام و خطبه ها و احاديث آن حضرت مي شود كه در قالب شش فصل همراه با بخش هاي بسياري ارائه شدهاست. مطالعة اين اثر مي تواند در شناخت عظمت دانش الهي و تقواي حضرت راهگشا بوده باشد.

صحيفه حضرت زهرا (سلام الله عليها)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست