مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
كتاب «شرائع الاسلام» محقق حلي رحمت الله عليه به عنوان اثري فقهي در حوزه هاي علميه شناخته شده است. به نحوي كه بسياري از علماي اعظم شيعه با بهرهمندي از آن فروع فقهي بسياري را به تفصيل بيان نموده اند. «جواهر الكلام» نيز از جمله كتابهايي است ه با بهره گيري از آن اثر گرانبها توانسته است تمام موارد وسائل فقهي ا فقها سابق و هم چنين اقوال ايشان را همراه با ادله با تبحر خاصي گردآوري كند؛ البته بايد به مناقشات صاحب جواهر و ساير علما كه با بعد نظر و تحقيق به بيان اقوال پرداخته اند نگريسته شود. از امتيازات اين كتاب همين بس كه به قول علامه مظفر رحمت الله عليه ـ فقيه را در استنباط احكام شرعي بي نياز از مراجعه به ساير كتب مي كند. در چاپ جديد كه به همت دفتر نشر اسلامي صورت گرفته به تمام منابع مورد استفاده در اين كتاب به تفصيل اشاره شده است.

جواهر الكلام 20جلدي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست