مدیر مسئول
سيد صادق آصف آگاه
آدرس
قم - خيابان آذر - كوچه بيست و سوم - كوچه فرعي اول - سمت چپ - پلاك 1
فهرست
پيشگفتار
فصل اول(تاريخچه تحقيق)
الف. گامهاي نخست
مطالعه فهرست اسناد خطي
انتخاب نسخه
تلاش براي شناسايي شاعر
نوادگان و وابستگان
ميزان اطلاعات نزديكان درباره شاعر
نسب نامه
سنگ نوشته(آرامگاه شاعر)
سنگ نوشته(كاتب اثر )
ب. ويژگيهاي شخصي و شخصيتي شاعر
زادگاه و نسب شاعر
محل سكونت
تحصيلات
مسافرتها
روي آوردن به شعر و شاعري
آثار ديگر
مذهب
زبان خوانساري و ارتباط آن با شاعر
ج.موقعيت ادبي محل زندگي شاعر
د. موقعيت منطقه‌اي خوانسار در روزگار شاعر
ه. مختصري درباره كاتب اثر
و. ويژگي‌هاي سبكي اثر
1. سبك شعر در عصر قاجار
2. انواع شعر در عصر قاجار
سبك فكري
1. ديد‌گاه او نسبت به جهان هستي
2. شخصيت شاعري
3. معيشت و زندگي
سبك زباني
سبك ادبي
1. شيوه نويسندگي و ادبي شاعر
2. قالبهاي شعري
3. كلمات غريب و نامستعمل
4. اعتاب
5. تشبيه و استعاره
6. تلميحات
7. ملمّعات
8. اوضاع اجتماعي و سياسي
9. نظيره گوي
4. سبك و شيوه رسم الخطي
فصل دوم:(متن اثر)
ديباچه كاتب ديوان
غزليّات
قصايد و فرايد مسمطات و رباعيات(1 تا 63)
فصل سوم( تعليقات)
لغات و اصطلاحات
اعلام و اشخاص
كتابنامه
تصاوير
فهرست غزليات(1 تا 63)
فهرست اشعار (قصيده، قطعه،مثنوي، مسمّط، رباعي)

كليات ديوان وهاج خوانساري

  • نویسنده : رضايي علي رضا
  • سال چاپ : 1380
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه فاضل
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 224صفحه
  • شابک 9-38-6767-964
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست