مدیر مسئول
سيد صادق آصف آگاه
آدرس
قم - خيابان آذر - كوچه بيست و سوم - كوچه فرعي اول - سمت چپ - پلاك 1
خلاصه کتاب
مذهب شيعه در طول تاريخ اسلام همواره به خود باليده است كه مكتب او به نام مكتب جعفري عليه السلام ناميده مي شود. زيرا اين امام بزرگوار توانست مذهب شيعه را بعد از سقوط بني اميه احيا كدره و جاني دوباره به آن بخشد. بنا به گستردگي مكتب ايشان در تدريس بسياري از علوم دانشمدنان بسياري را بر آن داشته است تا تحقيقاتي در رابطه با عظمت علمي ايشان و آشنايي وي بر علوم بشري انجام دهند كه حاصل آنها مقالات و نوشتجاتي در اين باب است. كتاب الامام الصادق عليه السلام كما عرفه علما الغرب كوشيده است نقطه نظرات دانشمندان غربي را در رابطه با شخصيت اجتماعي و علمي حضرت گردآوري نموده و اعتراف آنها را نسبت به قدرت علمي حضرت بيان كرده باشد.

الامام الصادق (عليه السلام) كما عرفه علماء الغرب

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست