مدیر مسئول
سيد صادق آصف آگاه
آدرس
قم - خيابان آذر - كوچه بيست و سوم - كوچه فرعي اول - سمت چپ - پلاك 1
خلاصه کتاب
خطابه موهبتي الهي است و نعمتي خدادادي و بيشتر تاثير آن نتيجه لطف و ذوق و ايمان خطيب است. اما سخنوران و خطيبان ناگزيرند سخنان خطابه هاي خود را بر اصول و مباني اين فن مبتني و متكي سازند تا بيشتر بتوانند به مقصود خود كه اقناع و شورانگيزي و رغب و ... است. يا در اين كتاب ابتدا درباره خطابه از لحاظ معنوي و لغوي بحث شده است در ادامه بررسي علم يا هنر بودن خطابه را بيان نموده و سپس به بيان وجوه مشابهت و مخالفت خطابه به ساير فنون ادبي مشابه اشاره شده است و ... . كتاب حاضر نگاهي مختصر به صنعت خطابه و بيان تاريخچه و خاستگه هاي اوليه آن است و همچون بيان نمونه اي از خطابه هاي اربابان اين فن ... .
فهرست
مقدمه
فصل اول
تعريف خطابه
تاريخچه خطابه
خطابه در يونان و خطباي مشهور آن
خطابه در روم و خطباي مشهور آن
نثر جاهلي و ويژگي‌هاي آن
خطابه در ميان اعراب جاهلي
دواعي خطابه
موارد خطابه
مشهورترين خطيبان دوره جاهلي
فصل دوم
علم يا هنر خطابه و بيان تفاوت علم و هنر
موضوع خطابه و توضيح درباره آن
ذكر مقدمه
شواهد
رويداد‌هاي تاريخي
تنظيم شعر و نظم مناسب
اسباب و عوامل
بركات و تبعات
اسلوب بيان خطابه
فايده خطابه
مبادي خطابه
مشهورات
مقبولات
مطنونات
اصول خطابه
الفاظ
تنسيق
تعبير
اجزاي خطابه
عمود
اعوان
فصل سوم
خطابه و فنون مشابه سخنوري
خطابه و منطق
خطابه و روان‌شناسي
خطابه و جدل
مشاركت در موضوع
مشاركت در غايت و غرض
مشاكلت جدل و خطابه
برتري خطيب بر شاعر
اوصاف خطيب
استواري رأي
شيوايي لهجه
ابراز علاقه به شنوندگان
جاذبه‌هاي خطيب
فصاحت
بلاغت
تنظيم مطالب
كيفيت استقرار
حركات هماهنگ
فصاحت متكلم
جاذبه‌هاي خطابه
انتخاب واژه‌ها
كيفيت خطابه
كميت خطابه
فصل چهارم
اوضاع اجتماعي و سياسي در صدر اول اسلامي
مختصري درباره نثر اسلامي
عوامل شكوفايي خطابه در دوره صدر اسلام
تأثير اسلام بر خطابه
ارزش ادبي قرآن
قرآن و تأثير آن بر خطابه
حديث پيامبر(ص) و تأثير آن بر خطابه
مشخصات خطابه در دوره صدر اسلام
خطابه در دوره بعد از اسلام
امتيازات خطباي صدر اسلام
خطباي صدر اسلام
حضرت پيامبر(ص)
خصوصيات كلي خطبه‌هعيا حضرت پيامبر(ص)
حضرت علي(ع)
خصوصيات كلي خطبه‌هاي حضرت علي(ع)
سحبان وائل
ابوبكر
عمر بن الخطاب
عثمان بن عفان
زياد به ابيه
حجاح بن يوسف
فصل پنجم
اقسام خطابه
مشاورات
منافرات
مشاجرات
مفاخرات
خطبه نكاح
خطبه وفود
خطبه عسكري(نظامي)
خطبه جهاد
خطبه تفريحي
خطبه سياسي
خطبه حماسي
خطبه ديني
خطبه وصيت
فصل ششم
نمونه‌هايي از خطابه در سيره اهل بيت(ع)
خطبه حج‌الوداع
خطبه حضرت علي(ع)
خطبه حضرت فاطمة زهرا(س)
خطبه امام حسن(ع)
خطبه امام حسين(ع)
خطبه زينب(س) در موفه
فهرست منابع و مراجع

نگرشي بر سير خطابه و بررسي آن در دوره صدر اسلام

  • نویسنده : فتح الله زاده اباذر
  • سال چاپ : 1387
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه نهضت
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 116صفحه
  • شابک 2-082-988-967-978
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب مدایح و مراثی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست