مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
از آن زمان كه بشر پا به عرصة وجود نهاده؛ رخدادهاي بسياري به وقوع پيوسته كه هر كدام به سهم خود از اهميت ويژه اي برخوردارند . خوشبختانه بسياري از اين حوادث از چشم تيز بين مورخان پنهان نمانده و به رشتة تحرير در آورده اند؛ هرچند كه در برخي موارد نظرات شخصي و سياسي در مكتوبات تأثير خود را گذاشته است. از جملة اين تواريخ مجموعة «ناسخ التواريخ» ميرزا محمد تقي سپهر است كه با همت دفت انتشارات اسلامي بصورت «گزيدة ناسخ التواريخ» در 7 جلد به چاپ رسيده است. در اين اثر با وجود حذف مطالب غير ضروري در مورد زندگي شاهان و خلفا و اشعار و جملات عربي ، ادبيات و نشر قديم آن حفظ شده است. هم چنين از پاورقي هاي ساير محققان نيز استفاده شده است. اين تايرخ از خلفت آدم عليه السلام تا اواخر امام هادي عليه السلام و مختصري از سلاطين قاجار را بيان كرده است.

گزيده ناسخ التواريخ (6جلدي)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست