مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
هر مسلماني با رسيدن به حد بلوغ مؤظف به انجام واجبات و ترك محرمات الهي مي باشد كه اجتهاد در فقه اصل لازم ان مي باشد؛ ولي اكثريت قريب به اتفاق مردم در پي تأمين نيازمنديهاي زندگي شخصي و اجتماعي هستند و طبعاً رسيدن به مدارج رفيع علمي و استنباط احكام ديني ناممكن است و اين امر آنان را نيازمند فقهاي دين مي نمايد. بنا به وجود رساله هاي علمية متعدد و وجود برخي نظرات متفاوت در بعضي مسائل ؛ مجموعه اي با عنوان « توضيح المسائل مراجع» تدوين شد كه در آن فتاواي سيزده تن از مراجع عظام در كنار هم ذكر شدهاست. متن اصلي اين كتاب ، رسالة امام خميني رحمت الله عليه بوده كه در صورت مغيارت يا بيان مطلب ديگري ؛ جداگانه ذكر شده است.

توضيح المسائل مراجع 2 جلدي ـ مطابق با فتاواي سيزده نفر از مراجع معظم تقليد

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست