مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
« المبسوط » از جامع ترين ذخاير فقهي شيعي است كه به قلم شيخ طوسي رحمت الله عليه نگارش يافته است. اين كتاب كه از آثار فقهي اين عالم آشنا به علوم قرآني و حديثي در برگيرندة يك دورة كامل فقه شيعه است كه در چاپ جديد به بيان منابع و مآخذ ذكر شده و نيز اشكالات وارد در نسخ خطي موجود پرداخته شده است. در اين كتاب بعد از ذكر فرع فقهي ، مطالبي در توضيح آن ذكر شده و در صورت نقل كلامي از ساير علماي فقه ، حجيت و عدم حجيت كلام مورد بحث قرار گرفته است.

المبسوط (5جلدي)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست