مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
از جمله كساني كه در طول حيات پر بركت خويش ، براي اجراي احكام دين و مباني ديني و اخلاقي، بسيار تلاش نمود و با ستمگران و خلفاي عصر خويش ، سرسختانه به ستيز برخاست امام موسي كاظم عليه السلام است. دوران ايشان مصادف بود با بروز گروه ها و مذاهب فاسدي مانند اسماعيليه بود كه سعي و اهتمام امام عليه السلام در آگاهي بخشيدن به مردم و ممانعت از ترويج اين فرق باطله بود. در طول عمر با بركت حضرت ، ادعيه ، مناجات ، گفتار ها و توصيه هاي بسياري براي مردم؛ بالاخص شيعيان بيان شده است كه « صحيفه امام كاظم عليه السلام » در 4 فصل با بخش هاي بسياري به گردآوري و بيان آن همت گماشته است.
فهرست

مقدمه ناشر
مقدمه مؤلف
فصل اول: نيايشها و ادعيه آن حضرت
بخش اول: ادعيه آن حضرت در ثناي الهي و درخواست حوايج از او
1. در تسبيح خداي سبحان در روز نهم ماه
2. در ستايش خداي بزرگ
3. در مناجات، بنام دعاي اعتقاد
4. براي هدايت شدن به راه راست
5. براي درخواست سلامتي
6. براي درخواست ايمان استقرار يافته در قلب
بخش دوم: ادعيه آن حضرت در مورد نماز و آنچه به آن ارتباط دارد
7. در مناجات، شب هنگام در محراب عبادت
8. در قيام بعد از ركوع، در نماز وتر
9. در سجده، بعد از فراغت از نماز شب
10. هنگام شنيدن اذان صبح و مغرب
11. قنوت
12. در حال قنوت
13. در تعقيب هر نماز
14. در تعقيب هر نماز
15. در تعقيب نماز عصر
16. در تعقيب نماز صبح
17. در تعقيب نماز صبح و مغرب
18. در تعقيب نماز صبح و مغرب
19. در سجده شكر
20. در سجده شكر
21. در سجده شكر
22. در سجده شكر
23. در سجده شكر
24. در سجده شكر
25. در سجده شكر
26. در سجده شكر
27. در سجده، هنگامي كه در زندان بود
28. در صبحگاه و شامگاه
29. هنگام غروب خورشيد
30. بعد از نماز جعفر طيار
31. در قرعه كشيدن
32. در استخاره
بخش سوم: ادعيه آن حضرت در مورد حج و آنچه به آن ارتباط دارد
33. در لبيك گفتن
34. هنگام نوشيدن از آب زمزم
35. در تكبير در ايام تشريق
36. در صفا و مروه
37. هنگام وداع كعبه
38. براي كسي كه براي ديگري طواف يا زيارت مي‌نمايد
39. براي كسي كه از مكه بازگشته
بخش چهارم: ادعيه آن حضرت در مورد بعضي از‌آداب
40 هنگام خواب
41. براي بيدا شدن از خواب
42. براي بيدا شدن از خواب
43. براي در امان ماندن از خراب شدن خانه در هنگام خواب
44. براي كسي كه به تنهايي مي‌خوابد
45. هنگام خروج از خانه
46. هنگام خروج از خانه
47. براي كسي كه قصر سفر دارد
48. هنگام وداع
49. براي كسي كه در دريا و خشكي مسافرت مي‌كند
50. براي كسي كه تنهايي سفر مي‌كند
51. براي دفع شوم سفر
52. هنگام كوتاه كردن موي سر
53. هنگام پوشيدن لباس جديد
بخش پنجم: ادعيه آن حضرت در امور مهمّ و سخت
54. براي كفايت امور مهمّ
55. در امور مهمّ
56. در امور مهمّ
57. هنگامي كه مشكلي عارض شد
58. براي دفع مشكلات
بخش ششم: ادعيه آن حضرت در قضاي حوايج
59. براي برآورده شدن حاجات
60. براي برآورده شدن حاجات
61. براي برآورده شدن حاجات
62. براي برآورده شدن حاجات
63. براي برآورده شدن حاجات
64. براي آن كه حاجتي دارد
65. براي آن كه حاجتي دارد
66. در اسم اعظم الهي
بخش هفتم: ادعيه آن حضرت در طلب روزي و اداي دين
67. در طلب روزي
68. در اداي دين
69. در اداي دين
بخش هشتم: ادعيه آن حصرت در زوال اندوهها
70. در برطرف شدن غم و اندوه
71. بر برطرف شدن غم و اندوه
72. در تعويذ براي دفع بلا
72. در برطرف شدن بلا
73. در برطرف شدن بلا
74. در برطرف شدن بلا
75. در برطرف شدن بلا
76. در برطرف شدن بلا
بخش نهم: ادعيه آن حضرت در امان ماندن از دشمنان
77. در پوشيده ماندن از دشمنان
78. براي دفع دشمنان
79. براي دفع دشمنان
80. براي دفع دشمنان
81. براي دفع دشمنان
82. براي دفع دشمنان
83. براي دفع دشمنان
84. براي دفع شر
85. در برظرف شدن ستم ستمگر
86. در جلوگيري از مكر ستمگر
87. در جلوگيري از مكر ستمگر
88. در جلوگيري از ستم ستمگر
89. در جلوگيري از ستم ستمگر
90. در جلوگيري از ستم ستمگر
91. در جلوگيري از تجاوز
92. در جلوگيري از ترس پادشاه
93. در نفرين نمودن
بخش دهم: ادعيه آن حضرت در شفا يافتن از بيماريها و ساير امور
94. در تعويذ براي تمام بيماريها
95. در تعويذ براي تمام بيماريها
96. در تعويذ براي تمام بيماريها
97. در تعويذ براي سردرد
98. در تعويذ براي درد چشم
99. در تعويذ براي تب
100. در تعويذ براي درد شكم
101. در تعويذ براي درد شكم
102. در تعويذ براي درد معده
103. در تعويذ براي بوي بد دهان
104. در تعويذ براي رهايي از سحر
105.براي دفع وسوسه
106. در تعويذ براي دفع چشم زدن حيوانات
107. در تعويذ براي ترس از شير
108. در تعويذ براي خواب در مكان حيوانات وحشي
109. در تعويذ براي ترس از حيوانات وحشي و دزد
بخش يازدهم: ادعيه آن حضرت در روزهاي هفته
110. در روز جمعه
111. در روز جمعه
112. در روز شنبه
113. در روز يك شنبه
114. در روز دوشنبه
115. در روز سه شنبه
116. در تعويذ براي روز سه شنبه
117. در روز چهار شنبه
118. در روز پنج شنبه
بخش دوازدهم: ادعيه آن حضرت در ماههاي سال
119. در شب مبعث
120. در روز مبعث
121. هنگام ديدن هلال ماه مبارك رمضان
122. هنگام وارد شدن به ماه مبارك رمضان
123. هنگام افطار
124. در تعقيب هر نماز واجب در ماه مبارك رمضان
125. در شب هفدهم ماه مبارك رمضان
126. در شب هفدهم ماه مبارك رمضان
127. در روز عرفه
128. در روز عرفه هنگام غروب خورشيد
129. در روز مباهله
بخش سيزدهم: ادعيه آن حضرت در زيارات
130. در سلام نمودن بر پيامبر خدا
131. در زيارت پيامبر خدا
132. در زيارت جامعه
فصل دوم: گزيده‌اي از گفتار آن حضرت
بخش اول
1. در بيان حجتهاي الهي
2. در بيان كساني كه بايد به آنان حكمت آموخت
3. در فضيلت مدار نمودن
4. در مورد آنان كه عملشان پذيرفته يا رد مي شود
5. در فضيلت نفقه در دين
6. در مورد برترين چيزي كه مي‌توان به خدا نزديك شد
7. در مورد آنان كه رحمت الهي شامل حالشان است
8. در تبيين صفات اهل يقين
9. در بيان آن كه مؤمن برادر مؤمن است
10. در فضيلت براوردن حاجات انسان مؤمن
11. در تبيين كار نيك
12. د فضيلت تلاش در دفع حوايج مؤمنان
13. در فضيلت هم نشيني با دين داران و مشورت با عاقل
13. در فضيلت كار نيك
14. در فضيلت هم نشيني با دين ‌داران و مشورت با عاقل
15. در فضيلت آموختن در جواني
16. در فضيلت تواضع
17. در مورد آن كه پند دهنده‌ا در وجودش ندارد
18. در فضيلت سخن حق
19. در وفاي به وعده‌ها به كودكان
20. در فضيلت جستجوي روز حلال
بخش دوم
21. در فضيلت محاسبه نمودن نفس
22. در فضيلت مبارزه با نفس
23. در بر حذر بودن از دوست داشتن تمايلات نفساني
24. در بر حذر بودن از انجام گناهان
25. در بر حذر بودن از انجام گناهان
26. در بر حذر بودن از كوچك شمردن گناهان
28. در بر حذر بودن از سستي و بي‌حوصلگي
29. در مورد آن كه دنيا را دوست بدارد
30. در فضيلت مأيوس بودن از ثروت ديگران
31. در بر حذر بودن از طمع
32. در مذمت كثرت اندوه
33. در بر حذر بودن از كبر
34. در ترغيب به تواضع
35. در مذمت دروغ
36. در ترغيب به مخالفت به هواي نفس
37. در عدم يادآوري فقر و طول عمر
38. در آنچه موجب جلب روزي و فقر است
39. در بر حذر داشتن از آرزوهاي طولاني و پرگويي
40. در مذمت فقر
فصل سوم: اشعاري در مدح آن حضرت
1. شعله روز او آتش افروز، عاشق كوي او چون سمندر
2. ملك بر عصمتش تقديس گويد، فلك بر رفعتش اقرار دارد
3. نهم معصوم دين از آل طاها، امام هفتمين موسي بن جعفر
فصل چهارم: فهرستهاي كتاب
1. فهرست مصادر ادعيه
2. فهرست مصادر حديث
3. فهرست مطالب

صحيفه امام كاظم (عليه السلام)

  • نویسنده : قيومي اصفهاني جواد
  • سال چاپ : 1381
  • قطع کتاب : وزیری
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 536صفحه
  • شابک 8-084-470-964
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست