مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
علي عليهم السلام /علماء دانشندان، شخصيتها كتاب « حزب علوي و حزب اموي» تفسيري موضوعي از نهج البلاغه پيرامون بني اميه است بررسي گذرا و تحليلي در تاريخ امويان ، از ابتدا تكون تا سقوط دولت آنان در سال 132 هـ . ق از مباحث سزاوار پژوهشي در تاريخ اسلام است و براي فهم دقيق تر نصوص نهج البلاغه پيرامون بني اميه لازم مي باشد. به نقل مؤلف هدف از اين بحث، تاريخ نگاري نيست ، بلكه آشنايي با چهرة حقيقي «بني اميه در نهج البلاغه» و از رهگذر آن ، شناخت ويژگيها و مشخصات اين جريان تاريخي مي باشد.
فهرست
مقدمه دفتر
مقدمه به قلم: آيت الله جعفر سبحاني
نبرد حق و باطل در بستر تاريخ
پيشگفتار
سيري تحليلي در تاريخ بني اميّه از تكوّن تا سقوط
فهرست دوره‌هاي تاريخ امويان
دوره اول: بني اميّه از تكون تا ظهور اسلام
رذايل اخلاقي بني اميّه
تيره‌هاي اموي و نسب آنان
تشكيك در نسب بني اميه
نقد و بررسي
عبد شمس، اميّه و حرب در نهج‌البلاغه
مقايسه‌اي بين بني هاشم و بني اميّة
دوره دوّم: بني اميّه از ظهور اسلام تا فتح مكّه
انگيزه‌ مخالفت قريش با اسلام
نمونه‌هايي از دشمني امويان با اسلام
نقش ابوسفيان در جنگ احزاب
تسليم شدن ذليلانه ابوسفيان
نقش امويان در جنگ بدر
جنگ تن به تن بني هاشم و بني اميّه
نظرّيه استاد سبحاني
چند نكته مفيد
تلفات امويان در جنگ بدر
نقش امام علي عليه‌السلام در جنگ بدر
مقتولين ديگر از امويان
عداوت عقبة بن ابي معيط با اسلام و فرجام سياه او
پيشگويي پيامبر صلي الله عليه و آله درباره سران قريش و بني اميّه
حمالة الحطب
هند جگر خوار
معاوية بن مغيرة
عبدالله بن سعد بن ابي سرح
يزيد بن ابي سفيان برادر معاويه
دوره سوم: بني اميّه از فتح مكه تا خلافت عثمان
مسلمان شدن منافقانه امويان
نمونه‌هايي از رفتار منافقانه ابوسفيان
رفتار پيامبر صلي الله عليه و آله با امويان بعد از فتح مكّه
برخورد‌هاي مثبت(جذبي) پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله با بني اميّه
برخورد‌هاي منفي(حذفي)
الف. صدور حكم قتل ابوسفيان
ب. عدم عفو بعضي از جنايتكاران بني اميّه
ج. لعن و تبعيد حكم بن ابي العاص
د. حذف بني اميّه از عنوان ذوي القربي
هـ. لعن و مذمّت بني اميّه
بني اميّه و جريان سقيفه
موضع خالد بن سعيد اموي و برادرانش در برابر سقيفه
موضع ابوسفيان در برابر بجريان سقيفه
موضع خلفا در برابر امويان
سازش و توافق خلفا با بني اميّه
كارگزاران اموي در دستگاه خلافت
عثمان بن عفّان
نقشه عمر براي به خلافت رساندن عثمان
تعليقه شيخ مفيد بر كلام عمر
پيشگويي عمر از نتيجه شورا
علت شركت امير مؤمنان عليه‌السلام در شورا
دوره چهارم: بني اميّة از خلافت عثمان تا قتل او
ويژگيهاي شخصيت عثمان
ويژگيهاي اخلاقي عثمان
ويژگيهاي سياسي و اداري عثمان
الف. تسامح در برابر افراد با نفوذ
فرجام عبيدالله عمر
ب. آزاد گذاشتن صحابه
ج. تبعيض در اجراي حدود الهي
د. اعطاي مناصب دولتي براساس قرابت نسبي
خلافت عثمان و كارگزاران اموي
1. مروان بن حكم
2. معاوية بن ابي سفيان
3. وليد بن عقبة
4. سعيد بن عاص
5. عبدالله بن عامر
6. عبدالله بن سعد بن ابي سرح
جمع بندي و خلاصه‌‌اي درباره كارگزاران اموي
سياست برخورد عثمان با مخالفان
تبعيذ ابوذر
بدرقه ابوذر
عكس العمل عثمان
وفات ابوذر
شكنجه و شهادت عبدالله بن مسعود
ضرب و شتم عمّار ياسر
تبعيد عبدالرحمن كعب بن عبده
تبعيد عبدالرحمن بن حنبل
تبعيد عبادة بن صامت
سياست مالي عثمان
نمونه‌هايي از بخششهاي عثمان
آماري از بذل و بخششهاي عثمان
جريان قيام بر ضد عثمان
سير تحوّلات نهضت
برخورد جدّي با عثمان
خروج نيروهاي انقلابي به سوي مدينه
محاصره خانه خليفه
استمداد خليفه از امام علي(ع)
سوء تدبير عثمان و خباثت مروان
نقش طلحه در تحريك مردم بر ضد عثمان
مراجعت انقلابيون
استمداد مجدّد عثمان از علي عليه‌السلام
گفتگوي عثمان و شورشيان
شدت يافتن فشار محاصره
صحنه قتل عثمان و قاتلان وي
تحليلي پيرامون قيام مسلمانان بر ضد عثمان
زمينه‌ها و عوامل نهضت
عامّل اول
عامّل دوّم
عامّل سوّم
فهرستي از كردار سوء عثمان
ماهيت نهضت، مخالفين و اهداف آنان
نارضايتي عمومي
اهداف قيام
اهداف مخالفين و اهداف آنان
اهداف مخالفين مصلح
اهداف مخالفين فرصت طلب
ماهيّت طلحه و زبير در نهج‌البلاغه
نقش عايشه در قتل عثمان و انگيزه او
نقش عمر و عاص و معاويه در قتل عثمان
خلاصه مطالب
اسلامي بودن نهضت
آثار و نتايج نهضت
الف. نتايج مثبت
ب. نتايج منفي
مواضع اميرالمؤمنين عليه‌السلام در برابر عثمان و حادثه قتل او
الف. برخورد اعتراض آميز در برابر خلافت عثمان
ب. حضور علي عليه‌السلام در صحنه
ج. برخورد‌هاي ارشادي علي عليه‌السلام براساس امر به معروف و نهي از منكر
د. عكس العمل عثمان
هـ. وساطت علي عليه‌السلام بين عثمان و شورشيان
چند نكته
و. كمكهاي انساني علي عليه‌السلام به عثمان در برابر شورشيان
زو موضع اميرمؤمنان عليه‌السلام در برابر قتل عثمان
بيطرفي امام عليه‌السلام در جريان قتل عثمان
سخنان دو پهلوي علي عليه‌السلام درباره قتل عثمان
حكمت سخنان دو پهلوي علي عليه‌السلام
عدم تناقض در موضع امام عليه‌السلام
ح. مواضع علي عليه‌السلام در برابر خوانخواهان عثمان و قصاص قاتلان
انگيزه‌هاي خونخواهان
پاسخهاي امير مؤمنان عليه‌السلام در برابر خونخوهان عثمان
1. سخنان امام عليه‌السلام در برابر پيشنهاد برخي از صحابه
تفسير كلام امام عليه‌السلام و نقد تفسير ابن ابي الحديد و ابن ميثم
3. پاسخ امام عليه‌السلام به سخن وليد، مروان و سعيد
3. پاسخ به تهمتهاي امويان
نقدي سخن ابن ابي الحديد
4. پاسخ امام عليه‌السلام به طرفداران عثمان
5. پاسخ امام عليه‌السلام به ناكئين
6. پاسخ امام عليه‌السلام به خونخواهي عثمان توسط معاويه
سخن ابن ميثم در برهان تحويل ندادن قاتلان به معاويه
بررسي و نقد ادّله ابن ميثم
7. پاسخ امام عليه‌السلام به قراء شام و عراق
شبهه ابن ابي الحديد نسبت به پاسخ امام عليه‌السلام
پاسخ شبهة ابن ابي الحديد
خاتمه
دوره پنجم: بني اميّة از قتل عثمان تا مرگ معاويه بن يزيد
اول: شناخت ويژگيهاي شخصيّت و حكومت معاويه
1. معاويه از ولادت تا مرگ
نسب معاويه
تربيت خانوادگي معاويه و شركت وي در جنگهاي ضد اسلام
از خواري تا پادشاهي
2. معاويه از نظر عقيده و اخلاص
نمونه‌هايي از اعتقادات فاسد معاويه
صفات اخلاقي معاويه در نهج‌البلاغه
دنيا پرستي معاويه
معاويه و شرابخواري
معاويه و ربا‌خواري
زيركي و نيرنگ معاويه
حلم (و برد‌باري) معاويه
3. معاويه در زمينه سياست و حكومت
قدرت طلبي يا خون‌خواهي؟
دفاع ابن حجر از معاويه
ردّ نظريّة ابن حجر
زمينه‌هاي مساعد براي اهداف سلطه طلبانه معاويه
نقشه معاويه براي رسيدن به خلافت
امتناع معاويه از ارسال نيروهاي كمكي به عثمان هنگام محاصره
افشا نقشه معاويه در نهج‌البلاغه
همراهي عمرو عاص با معاويه
نقشه گرفتن حكومت شام و مصر از امير مؤمنان عليه‌‌السلام
فتنه انگيزي معاويه قبل از رسيدن نامه امير مؤمنان عليه السلام
امتناع معاويه از طرح مسأله خونخواهي بعد از رسيدن به خلافت
نقش معاويه در جنگ جمل
نامه معاويه به طلحه
نامه تحريم آميز معاويه و زبير
نامه‌هاي تحريك آميز معاويه به كارگزاران معزول عثمان
كمكهاي مالي كارگزاران معزول به شورشيان جمل
تحليلي از جنگ صفيّن
تحليل جنگ صفيّن در نهج البلاغه
نكات مهم نامه علي عليه‌السلام
دوّم: اختلاف درباره خون عثمان و مبرّا بودن امام عليه‌السلام از آن
سوّم: دعوت امام عليه‌السلام به صلح و ارامش براساس كتاب و سنت قبر از وقوع جنگ
چهارم: آغاز جنگ صفين به علت ردّ دعوتهاي قراني امام عليه‌السلام از سوي معاويه
پنجم: تلفات سنگين هر دو طرف در نبرد صفين
ششم: توسل به حكميّت در پايان جنگ از سوي دشمن
نقش معاويه در فتنه خوارج
سوابق اشعث بن قيس و بهره‌برداري معاويه از او
بهره‌برداري معاويه از حركت مقدّس نمايان
برخورد صريح امام عليه‌السلام با اشعث بن قيس
زمينه‌ها و علل پيروزي ظاهري معاويه
عوامل پيروزي ظاهري معاويه
فقدان عوامل پيروزي دشمن بر گرفته از سخنان اميرالمؤمنين عليه‌السلام
عوامل شكست عراقيان با استفاده از سخنان اميرالمؤمنين عليه‌السلام
فرق بين سياست اسلامي با سياست ماكياوليستي
اهداف و استراتژي حكومت معاويه
1. كسب قدرت و رسيدن به خلافت
2. موروثي كردن خلافت و تبديل آن به سلطنت كسروي
3. مبارزه با اسلام جهت محو كامل يا تحريف آن
ميزان كاميابي معاويه و دستيابي او به اهداف خويش
نقش معاويه در ابداع عقيده جبر و مرجثه
محورهاي بارز استراتژي معاويه در مبارزه با باسلام
1. بدعتگذاري
2. جعل حديث
3. ترويج لعن و سبّ امام عليه‌السلام
سياست تطميع
معرفي كردن زياد به عنوان فرزندان ابوسفيان
مرحله اوّل: سياست ارعاب
1. اشغال مصر توسط سپاه شام به سركردگي عمرو عاص
2. غارت بسر بن ارطات در مكه، مدينه، يمن و مناطق ديگر
3. يورش سفيان بن عوف غامدي بر هيت، انبار و مدائن
4. حمله ضحاك بن قيس فهري
5. حمله مسلم بن عقبه مرّي
6. غارت نعمان بن بشير انصاري
7. غارت عبدالله بن مسعده فزاري
8. غارت يزيد بن شجره رهاوي
9. غارت حرث بن نمر تنوخي
10. غارت عبدالرحمن بن قباث كناني در جزيره
11. مأموريت نفاق افكني حضرمي در بصره
مرحله دوّم سياست ارعاب
نمونه‌هايي از اعمال خشونت نسبت به شيعيان در دوره دوّم ارعاب
1. به شهادت رساندن امام حسني مجتبي عليه‌السلام
2. شهادت عمر و بن عدي و يارانش
3. شهادت عمرو بن حمق خزاعي
4. احياي تبعيض نژادي نسبت به مسلمانان ايراني و كشتار آنان
5. قتل هزاران نفر توسط سمرة بن جندب
6. كشتار شيعيان به دست زياد
برخورد معاويه با روم و مسيحيان
مستشاران و كارگزاران مسيحي در دستگاه معاويه
مواضع امير مؤمنان عليه السلام در برابر فتنه معاويه
در زمينه سياست
سياست قاطع تصفيه كارگزاران عثمان و ردّ پيشنهادي سازشگارانه
تعيين والي جديد براي شام و سرانجام كار او
ارسال پيغام براي معاويه و طلب از او
لشكر كشي جهت سركوبي معاويه
فلسفه سازش ناپذيري امير مؤمنان عليه‌السلام در برابر فتنه معاويه
الف. بيان سياسي شبهه
ب. بيان فقهي شبهه
پاسخهاي شبهه
فرازهاي از نهج‌البلاغه
خاتمه

حزب علوي و حزب اموي

  • نویسنده : حيدري محسن
  • فصل چاپ : پاییز
  • سال چاپ : 1392
  • قطع کتاب : وزیری
  • تیراژ 600 نسخه
  • تعداد صفحه : 598صفحه
  • شابک 978-964-470-076-7
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست