مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
بي شك دين مقدس اسلام داراي حكومت است كه در اصطلاح « حكومت اسلامي» ناميده مي شود و مسألة «ولايت فقيه» كه امروزه در سطحي گسترده مطرح مي باشد بر پاية حكومت اسلامي استوار است ؛ اما از آنجا كه در عصر كنوني حكومت اسلامي به دست فقيهي بزرگ و مرجعي آگاه بر قرار گرديد؛ دشمنان و كج انديشان اين مسئلة را زير سئوال برده و از آن تفسير هاي ناروايي نمودند. كتاب « حاكميت در اسلام» ابتدا دربارة ابعادي از ولايت معصومين عليهم الاسلام بحث كرده و سپس دربارة نحوة انتقال به فقهاي جامع الشرايط و وجوه آن سخن گفته است. عناوين نوشتاري كتاب عبارتند از: ابعاد و اقسام حكومت ها ، حكومت اسلامي و حكومت خدا و مراحل ده گانة ولايت معصومين عليهم السلام ، مراحل ده گانة ولايت فقيه ، ولايت فقيه در قانون اساسي، ولايت فقيه در موضوعات خاص و مفهوم جمهوري اسلامي.

حاكميت در اسلام

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست