مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
اهم مصادر شيعه بعد از قرآن ، سنت معصومين عليهم السلام است كه قول ، فعل ، تقرير را شامل مي شود. طريق دست يابي به سنت معصومين عليهم السلام نقل روايات و احاديث ايشان توسط محدثين و نقل تاريخ شانتوسط مورخين مي باشد كه بنا به اهميت موضوع اين سنت بايد از افراد موثق و صالح العقيده اخذ شده باشد. از كتب اربعة شيعه « الكافي» اثر مرحوم كليني است كه در برگيرندة روايات بسيار در باب اعتقادات و فروع دين مي باشد. كتاب « الكليني و الكافي » به سبب نقش بسيار مؤثر مؤلف كتاب در احياي فقه جعفري در هفت فصل به تاريخ عصر حيات كليني و چگونگي و علل نگارش اين كتاب پرداخته است.

الكليني و الكافي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست