مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
تاريخ ايران در اوج سقوط خود ، شاهد ظهور مرداني بوده است كه توانسته اند نقش منجي و هادي اين مرز و بوم را داشته باشند، از جملة اين قهرمانان، امير كبير مي باشد كه در دوران حكومت قاجاريه براي اعتلاي اين سرزمين تا پاي جان ايثار كرد. مؤلف محترم كتاب « امير كبير، يا قهرمان مبارزه با استعمار» در اين اثر ، ابتدا تابلويي از اوضاع نابسامان كشور، قبل از زمامداري امير كبير را ترسيم مي كند، سپس به تشريح اقدامات ، اصلاحات و مبارزات ايشان عليه استعمار و عمال آن مي پردازد. طبق بيان مؤلف اين كتاب فقط به تشريح مبارزات ضد استعماري امير كبير همت گماشته است و به هيچ وجه در صدد تحقيق تاريخي نيست؛ زيرا لازمة آن تجزيه و تحليل و بررسي و كنجكاوي و اظهار نظر در اين موضوع مي باشد.

امير كبير يا قهرمان مبارزه با استعمار

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست