مدیر مسئول
اسلامي علي
آدرس
قم- بلوار امين - بلوارجمهوري -پلاك46
خلاصه کتاب
يكي ازمنابع مهم شناخت اقتصادي اسلامي ، بررسي دستور العمل ها ومقررات فقهي مربوط به روابط اقتصادي است. كتاب « مباني فقهي اقتصادي اسلامي » از جمله كتابهايي است كه ابواب مختلف فقهي مربوط از قبيل : احياي موات ، بيع مكاسب محرمه ، قرار داد اجاره جعاله ، مضاربه ، مساقات ، شركت ، ضمان، قرض ، .... را با توجه به مباني فقهي آن مورد بحث قرار داده است. هم چنين به برخي از بخشها و فروع ، وتحليل هاي اقتصادي و تبيين مفاهيم ارزشي مي پردازد.

مباني فقهي اقتصاد اسلامي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست