مدیر مسئول
سيد صادق آصف آگاه
آدرس
قم - خيابان آذر - كوچه بيست و سوم - كوچه فرعي اول - سمت چپ - پلاك 1
خلاصه کتاب
كتاب دو جلدي فوق دروازده اي است به مدرسه وقف، معلمان اين مدرسه همين كهنه اسنادي است كه در طول قرن ها به زواياي امن پناه برده و اكنون توفيق رمين گشته تا در اين دو جلد چاپ و منتشر شود. حال اگر مروري گذرا بر اين كهنه اسناد داشته باشيم كلمات و خطبه هاي شروع وقف نامه ها كه با عباراتي متنوع مشحون از آيات و روايات است خود درسي است مستقل و مكتبي بي بديل. در ميان مصارف موقوفات نيز از مخارج روضه سيد الشهدا حضرت ابا عبدالله الحسين عليه السلام و كمك به زوار آن حضرت گرفته تا ساختن مدرسه و مسجد ريسمان سنان همه در خور توجه است... .

اسناد موقوفات اصفهان (2 جلدي)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست