مدیر مسئول
سيد صادق آصف آگاه
آدرس
قم - خيابان آذر - كوچه بيست و سوم - كوچه فرعي اول - سمت چپ - پلاك 1
خلاصه کتاب
علم كالبد شناسي از ديرباز مسئله جنجال برانگيزي بوده و اغلب اديان پيشين با آن به عنوان امري غير شرعي برخورد كرده اند و حتي بعد از ظهور اسلام نيز مدتي اين وضع ادامه داشت و با كساني كه مبادرت به اين امر داشتند به شدت برخورد مي شد. كتاب فوق كه نوشته دانشمند فقيد است در سده هشتم هجري و معاصر خواجه حافظ شيرازي بوده است. اين رساله از چندين قسمت تشكيل يافته است، قسمت اول مربوط به شرح تقديم كتاب و بعد از آن مقدمه است. پس از آن پنج فصل و يك مقدمه دارد ... .

تشريح الابدان

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست