مدیر مسئول
صادق حسن زاده مراغه
آدرس
خيابان ارم پاساژ قدس - طبقه پنجم - پلاك186 - كد پستي:3713714341
خلاصه کتاب
ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي استاد اخلاق حضرت امام رحمه الله در نجف، شاگرد چهره هاي برجسته اي بودند كه در نهايت به آخوند ملاحسن قلي همداني مي رسد كتب وي عبارتند از: لقاء الله و اسرار الصلوة و المراقبات كه الحق مستغني از تعريف است، بالاخص كتاب لقاء الله ايشان آتشي مخصوص دارد و براي فتح باب سالكين الي الله، كليد و رمز موفقيت است. كتاب طبيب دل ها به گفته ها و ناگفته ها درباره عارف كامل ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي رحمه الله مي پردازد.

طبيب دلها

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست