مدیر مسئول
ابوالفضل گاييني
آدرس
قم- بلوار امين - بلوار جمهوري اسلامي
خلاصه کتاب
يكي از مباحث اساسي در فلسفه اقتصاد ارتباط علم اقتصاد با ارزش هاست. دراين باره محورهايي همچون ماهيت علم و ارزش، ارزش در نظريات گزاره هاي علمي پيش فرض ها، كاركردها، موضوع مورد مطالعه و ارزش هاي پذيرفته شده نزد عالم اقتصاد، اهميت ويژه اي دارند. تبيين اين موضوعات و رابطه آنها با گونه هاي مختلف ارزش، از سوي مباحث فلسفي مشترك همه رشته هاي علوم اجتماعي را پيش مي كشد و از سوي ديگر ضرورت ژرفكاري در نظريات علمي حوزه كلات رفاه و سياست هاي اقتصادي را مي طلبد. انسان قاتصادي نيز يكي از حلقه هاي تحقيق در زمينه فلسفه اقتصاد است. اين حلقه از طرفي به علم اقتصاد، اصول و اهداف آن و از طرف ديگر به اقتصاد اطلامي مرتبط است. در اين باره مباحثي چون واقعي يا انتزاعي بودن انسان اقتصادي، نقش انسان اقتصادي در نظريان اقتصادي و ويژگي هاي آن به عنوان يك الگوي آرماني مطرح شده است.

مباحثي در فلسفه اقتصاد (علم اقتصاد و ارزشها، انسان اقتصادي)

  • نویسنده : ديرباز عسكر
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1384
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه زيتون
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 242صفحه
  • شابک 9-33-7788-964
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست