مدیر مسئول
ابوالفضل گاييني
آدرس
قم- بلوار امين - بلوار جمهوري اسلامي
خلاصه کتاب
اين كتاب سعي دارد تا فهم اجتماعي كجروي را به ديدگاه هاي اسلامي پيوند زده و حاصل را رد قالب الگويي نظري به جامعه علمي عرضه كند به مقدمه كتاب به پيشينه، منابع، روش هاي شناخت، ويژگي ها و واعيت علم روزي در حوزه جامعه شناسي كجروي مي پردازد، فصل اول چيستي كجروي و طبيعت اجتماعي آن را بررسي كرده و در فصل دوم نكات قابل توجه در شناخت صحيح قشرها، گروه ها و افرادي كه پديد آوردند رفتارهاي كجروانه درجامعه هستند را بيان مي كند و فصل سوم و چهارم به ترتيب دربردارنده تبيين هاي كجروي و مفهوم و ويژگي هاي تبيين در علوم اجتماعي و قلمرو مطالعه جرم وكجروي و بعد بيان پيشنهاد هاي كنترلي تبيين هاي كجروي و مكانيسم ها و راهكارهاي كنترل اجتماعي مي باشد.

جامعه شناسي كجروي

  • نویسنده : سليمي علي
  • فصل چاپ : تابستان
  • سال چاپ : 1386
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه زيتون
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 608صفحه
  • شابک 7-48-7788-964
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب جامعه شناسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست