مدیر مسئول
ابوالفضل گاييني
آدرس
قم- بلوار امين - بلوار جمهوري اسلامي
خلاصه کتاب
جامعه شناسي حقوق تخصصي علمي و دانشگاهي در قلمرو و رشته هاي جامعه شناسي است كه مي كوشد به لحاظ نظري، رابطه ميان حقوق و جامعه سازمان اجتماعي نهاد حقوق (نظم حقوق يا نظام حقوقي) كنش هاي متقابل اجتماعي همه كساني كه با نهاد حقوق و نمايندگان آن تماس دارند و معنايي را كه افراد به واقعيت هاي حقوق مي دهند، بيان و تبيين مي كند. اين كتاب از يك سو بيان مباني و نظريه هاي جامعه شناسي حقوق پرداخته است و از سوي ديگر چند و چون پذيرش نوعي رويكرد واقع گرايانه اجتماعي – حقوقي را در حقوق ايران بررسي كرده است.

مباني رويكرد اجتماعي به حقوق؛

  • نویسنده : عليزاده عبدالرضا
  • فصل چاپ : زمستان
  • سال چاپ : 1387
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه زيتون
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 414صفحه
  • شابک 5-91-7788-964
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب جامعه شناسی , کلیات حقوق
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست