مدیر مسئول
محمد تقي انصاريان
آدرس
خيابان شهدا - كوچه شماره 22
خلاصه کتاب
بسياري از عالمان و دانشمندان گفته اند گوينده را مي توان از فصاحت و بلاغت و شيوايي و بي عيب و نقص بودن كلامش شناخت. حال با در نظر گرفتن اين كلام در وصف يگانه عالم، حكيم، زاهد، دانا، متكلم،..... چه كسي در شناخت حقيقت وجودي اش دچار تشكيل و گمراهي مي شود؟ آري؛ كلام امير مؤمنان درياي حكمت و استدلال و فصاحت و بلاغت وصف ناپذيري است كه هر چه در آن نگريسته شود آگاهان را تشنه تر مي كند. نهج البلاغه شامل نامه ها، خطبه ها و حكمت هايي چند از امير مؤمنان است كه توسط مرحوم سيد شريف رضي گردآوري شده است تا گوشه اي از وجود بي كران حضرت نمايان شود.

نهج البلاغه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست