مدیر مسئول
ابوالفضل گاييني
آدرس
قم- بلوار امين - بلوار جمهوري اسلامي
خلاصه کتاب
مباحثي كه تحت عنوان اقتصاد اسلامي مطرح مي شود، شامل مسائل علمي اقتصاد و احكام و مقرراتي است كه بر اساس داده هاي مكتب اقتصادي اسلام شكل گرفته اند. يكي از مسائل پر اهميت، جايگاه فقه و روش اجتهاد است كه ما را در دست يابي به مكتب اقتصادي ياري مي دهد. از اين رو آشنايي با مباني فقهي اقتصادي اسلامي در بررسي مسائل اقتصادي براي بهره گيري در برنامه ريزي ها و سياست گذاري ها ضروري است. كتاب فوق شامل 8 فصل مي باشد فصل اول آن به بيان كلياتي درباره اقتصاد، اقتصاد اسلامي، مكتب اقتصادي، علم اقتصاد، نظام يا سيستم اقتصادي و متدلوژي بررسي مسايل روابط به آن اختصاص يافته است. در فصل دوم خواننده با اصول كلي بررسي احكام و قروانين اسلامي خصوصاً احكام اقتصادي آشنا مي شوند. فصل سوم به بررسي فلسفه مالكيت احكام و مقررات مربوط به آن و انواع مالكيت هاي و محدوديت هاي آن پرداخته شده است. در فصل چهارم اقتصاد بازرگاني به طور كلي و احكام مبادلات مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در خاتمه به اخلاق بازرگاني در اسلام اشاره گرديده است. در فصل هاي پنجم و ششم برخي از مسائل اقتصاد و منابع مالي طبيعي، محيط زيست و بخش عمومي اقتصاد مطرح گرديده و تفاوت نظام اقتصادي اسلام با ساير نظام ها نشان داده شده است. در فصل هفتم عدالت اقتصادي و مباني فهقي آن از ديدگاه اسلام بررسي شده و به راهكارهاي تحقق عدالت اقتصادي و اشاره گرديده است. در فصل هشتم تصويري از نظام مالي اسلام، مباني فقهي احكام مربوط به امور مالي و نظام بانكداري اسلامي به اختصار مطرح شده است.

مباني فقهي اقتصاد اسلامي

  • نویسنده : پور مند محمد
  • فصل چاپ : پاییز
  • سال چاپ : 1385
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه زيتون
  • تیراژ 4000 نسخه
  • تعداد صفحه : 238صفحه
  • شابک 5-550-459-964
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب اقتصاد
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست