مدیر مسئول
ابوالفضل گاييني
آدرس
قم- بلوار امين - بلوار جمهوري اسلامي
خلاصه کتاب
جريان اثبات گرايي در علم كه آگوست كنت آن را ساماندهي كرد هم از سوي متفكران غربي به نقد كشيده شد و هم از سوي متفكران مسلمان مهم ترني عناصر نظريه اثبات گرايي،اعتقاد به وحدت روش شناختي علوم طبيعي و علوم انساني و اجتماعي، رد هر گونه منبع خارجي براي حقيقت آزاد سازي نظريه اجتماعي از قيد خداشناسي و متافيزيك، تجربه گرايي و تفكيك ارز شها از علم است. چنانچه در غرب، پوپر و اصحاب مكتب فرانكفورت، كليت و يا تك تك عناصر اثبات گرايي را به نق كشيدند، اصحاب نظريه اسلامي سازي معرفت هم اعتقادات كم و بيش مشاهبي را متوجه آن كردند.

اسلامي سازي معرفت

  • نویسنده : مرادي مجيد
  • فصل چاپ : تابستان
  • سال چاپ : 1385
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه زيتون
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 257صفحه
  • شابک X-55-7788-964
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست