مدیر مسئول
ابوالفضل گاييني
آدرس
قم- بلوار امين - بلوار جمهوري اسلامي
خلاصه کتاب
كتاب فوق به توفيق و تامل در باب سوالاتي همچون اصالت وجود كه ضاخص ترين ساله در حكمت متعاليه اش خوانده اند به چه معناست؟ صدرالمتالهين مبحث وجود را اساس مسائل حكمت، و مدار علم به مبدأ و معاد، و پايه آراي ابداعي خود دانسته است. و اين تولي است كه بزرگان حكمت متعاليه هم جملگي بر آن هستند، در حكمت متعاليه از يك طرف در بحث وجود ذهني گفته اند كه آنچه ميان وجود ذهني و وجود خارجي مشترك است ماهيت است، و از اين رهگذر براي واقع نمايي اين دسته از ادراكات حصولي، تدبيري انديشيده اند ولي از سوي ديگر گاه ماهيت را حد وجود وادي غلامي خوانده اند و ...

هستي و چيستي در مكتب صدرايي

  • نویسنده : فياضي غلام رضا
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1392
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه سبحان
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 330صفحه
  • شابک 978-964-7788-82-3
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب فلسفه و منطق
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست