مدیر مسئول
ابوالفضل گاييني
آدرس
قم- بلوار امين - بلوار جمهوري اسلامي
خلاصه کتاب
امروزه علوم تربيتي از گسترش قلمرو، تنوع گرايش ها، تعدد رشته ها و ژرفايي ويژه اي برخوردار شده است. طيفي از دانش هاي مختلف به خانواده بزرگ علوم تربيتي راه يافته اند كه پاره اي از آنها صبغه تجربي و برخي روش نظري و فلسفي دارند و برخي ديگر داراي روش نقلي و تاريخي هستند، رويكرد تاريخي و تطبيقي به تعليم و تربيت كه با زندگي معرفتي آدمي درآميخته و بلكه عين آن است مورد اهتمام متفكران و عالمان تعليم و تربيت قرار دارد. در قلمرو تربيت اسلامي نيز بررسي تاريخي انديشه ها و آراي تربيتي متفكران اسلامي از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد. و اگاهي از تطور انديشه اسلامي و وقوف بر مراحل تكون و تحول فرهنگ و معرفت مسلمانان وابسته به شناسايي تاريخ آموزش و پرورش اسلامي و آراي تربيتي، اخلاقي متفكران مسلمان است و از آنجا كه آراء و افكار دانشمندان مسلمان متاثر از متون و معرفت ديني است اين بررسي مي تواند محققان را در جهت پژوهش درباره تربيت اسلامي ياري رساند. اين مجموعه شامل پنج جلد مي باشد كه درباره سي متفكر و مربي معلمان خواهد بود كه به روش توصيفي آراي اين متفكران را گزارش مي دهد.

آراء دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن (جلد 4)

  • نویسنده : رفيعي بهروز
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1381
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه زيتون
  • تیراژ 3000 نسخه
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست