قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

خانواده در نگرش اسلام و روان شناسي

نویسنده: سالاري فر محمد رضا

خلاصه کتاب

خانواده يكي از نظام هاي اوليه جوامع بشري است كه با وجود تحولات اساسي در اهداف و كاركردهاي خود ثابت مانده و هنوز در جوامع اهميت اساسي دارد. خانواده مهم ترني و مناسب ترين نظام براي تامين نيازهاي مادي، رواني و معنوي بشر بوده و بهرتين بستر را براي تامين امنيت و آرامش رواني اعضا، پرورش نسل جديد و اجتماعي كردن فرزندان و برآورده ساختن نيازهاي عاطفي افراد فراهم نموده است. تعاليم اسلام درباره چگونگي روابط اعضاي خانواده توصيه هاي الزامي و اخلاقي فراواني دارند. در اني كتاب مباحث خانواده را با تعريف خانواده، ازدواج، و مقدمان آن و... روابط خويشاوندي تعيين كرده و پس به اركان خانواده پرداخته است. در فصول چهارم و پنجم و ششم نقش باورهاي ديني توجيه هاي اخلاقي و رفتاري اسلا را بررسي كرده و به عوامل مشكلات خانوادگي و راهكارهاي اسلامي براي پيشگري و حل آنها اشاره نموده است. همچنين انواع خانواده در اسلام و قوانين اقتصادي خانواده در اسلام را از نگاه روان شناسي بررسي كرده و در پايان با شاراه به خانواده الگو در اسلام، طرحي كلي از نظام خانواده در اسلام ارائه نموده است.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

فصل اول: نگاه اسلام به ازدواج
مقدمه
1. سير تاريخي مباحث خانواده از ديد‌گاه اسلامي
2. تعريف خانواده
3. مراحل تحول خانواده
4. تعريف ازدواج از ديد‌گاه اسلام
5. زمان مناسب ازدواج از ديد‌گاه اسلام
6. شرايط گزينش همسر از ديد‌گاه اسلام
1-6. ملاك‌هاي عرفي گزينش همسر
2-6. صفات همسر مناسب از ديد‌گاه اسلام
3-6. اوليت‌بندي و وزن ملاكهاي مختلف
4-6. اهداف گوناگون و گونه‌هاي مختلف ازدواج
فصل دوم: آثار روان بشناختي ازدواج
1. ارضاي نياز‌ها جنسي
2. آرامش رواني
3. رشد و تكامل شخصيت
4. زمينه سازي براي تربيت فرزند
5. گسترش روابط اجتماعي از طريق خويشاوندي
1-5. اهميت روابط خويشاوندي
2-5. گونه‌هاي روابط خويشاوندي
3-5. روابط خويشاوندي پس از ازدواج
4-5. تأثير‌هاي روابط خويشاوندي
5-5. اثار قطع روابط خويشاوندي
6-5. مراتب خويشاوندي در اسلام
7-5. آسيب‌شناي روابط خويشاوندي
فصل سوم: اركان خانواده
1. مسئوليتهيا متقابل زن و شوهر
1-1. سازگاري اوليه
2-1. استمرار روابط مطلوب
2. مسئوليتهاي والدين
3. مسئوليتهيا فرزندان
1-3. وظايف فرزندان نسبت به والدين
2-3. وظايف فرزندان نسبت به يكديگر
4. سلسله مراتب در خانواده
5. مرز‌ها در خانواده
1-5. مرز‌ها در خانواده از ديد‌گاه مكتب ساخت‌نگر
2-5. مرزها در خانواده از ديد‌گاه اسلام
فصل چهارم: راهكار‌هاي اسلام براي كارايي و رشد مطلوب خانواده
1. نقش بينشهاي ديني در خانواده
1-1. اعتقاد به خدا
2-1. اعتقاد به رسالت و امامت
3-1. اعتقاد به زندگي پس از مرگ
2. توصيه‌هيا اخلاقي براي كارايي بيشتر خانواده
1-2. صداقت
2-2. خوش‌بيني
3-2. قناعت
4-2. صبر
5-2. سخاوت
3. آموزه‌هاي رفتاري اسلام براي كارايي مطلوب خانواده
1-3. روابط كلامي
2-3. روابط غير كلامي
3-3. محيط خانه
4-3. اداره امور خانواده
5-3. عبادت در خانواده
فصل پنجم: تعاليم اسلام و مشكلات خانوادگي
1. عوامل مؤثر در تعارضهاي و اختلافات خانوادگي
1-1. عوامل روان شناختي
2-1. عوامل اجتماعي و فرهنگي
3-1. عوامل اقتصادي
4-1. عوامل جسماني و بدني
5-1. عوامل ديني
2. راههاي پيشگيري از اختلاف‌هاي خانوادگي در‌آموزه‌هاي اسلام
1-2. توجه به گزينش همسر مناسب
2-2. اموزش زوجين
3-2. آموزش ديني
4-2. رعايت حدود و مرز‌ها در خانواده
5-2. توجه به اصل مشورت و كسب توافق در خانواده
3. راهكار‌هاي حل اختلافات خانوادگي براساس تعاليم اسلامي
1-3. پذيرش و تعهد نسبت به سلسله مراتب در خانواده
2-3. حل مشكلات عاطفي و جنسي
قرآن و حل اختلافات خانوادگي
3-3. مشاوره و حكميت
4-3. جدايي زن و شوهر
فصل ششم: نظام خانواده در اسلام
1. انواع خانواده از ديد‌گاه اسلام
1-1. خانواد‌ه‌هاي تك همسري
2-1. خانواده چند همسري
3-1. خانواده ازدواج موقت
2. اثار روان شناختي قوانين اقتصادي اسلام در خانواده
1-2. مهريه
2-2. نفقه
3-2. ارث
3. خانواده‌هاي الگو در اسلام
1-3. رويارويي با ازدواج
2-3. برخورد پيامبر(ص) با همسران
3-3. برخورد پيامبر(ص) با فرزندان
4-3. روش زندگي حضرت علي(ع) و فاطمه(س)
5-3. سيره خانوادگي ساير ائمه (ع)
4. طرحي كلي از نظام خانواده در اسلا م
1-4. جامعيت ديد‌گاه اسلام درباره خانواده
2-4. مهم‌ترين راهبرد‌هاي سلامتي و كاركرد مناسب خانواده از ديد‌گاه اسلام
3-4. سخن پاياني
منابع
نمايه اشخاص و اماكن