مدیر مسئول
محسن استادي مقدم
آدرس
خيابان ارم – پاساژ قدس - طبقه پنجم - شماره 160 و 188
خلاصه کتاب
پيش از ما براي تقريباً مباحث فلسفي بر محور ماهيت دور مي زد و دست كم به صورت ناخود آگاه مبتني بر اصالت ماهيت مي شد و در سخناني كه از فلاسفه يونان نقل شده نشانه روشني بر گرايش به اصالت وجود به چشم نمي خورد. اما در زمان فلاسفه اسلامي مانند فارابي، ابن سينا و ميرداماد، چنين گرايش مشاهده مي شود و تصريحاتي نيز يافت مي گردد. از سوي ديگر شيخ اشراق كه عنايت خاصي به بازسازي اعتبارات عقلي داشتند در برابر گرايش اصالت وجودي نيز موضع مي گرفت و مي كوشيد با اثبات اعتباري بودن مفهوم وجود آن گرايش را ابطال كند. و صدرالمتالهين نخستين كسي بود كه اين موضوع را درصدر مباحث هستي شناسي مطرح ساخت و آن را بر پايه اي براي حل مسائل قرار داد... .

اصالت وجود و تأثير آن بر مسائل فلسفي

  • نویسنده : حسيني مقدم سيد هاشم
  • فصل چاپ : تابستان
  • سال چاپ : 1387
  • قطع کتاب : رقعی
  • تیراژ 1500 نسخه
  • تعداد صفحه : 160صفحه
  • شابک 8-91-7732-964-978
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب فلسفه و منطق
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست