مدیر مسئول
ابوالفضل گاييني
آدرس
قم- بلوار امين - بلوار جمهوري اسلامي
خلاصه کتاب
زيديده از فرقه هاي مهم و ديرپاي شيعه است. زيديان نيمه دوم قرن سوم هجري در شمال ايران و عين دست به تاسيس حكومت زدند، حكومت آنان در ايران چندان نپاييد. اما در عين بيش از هزار سال دوام يافت. بررسي تاريخي زيديان يمين از نظر سياسي، فرهنگي و علمي براي پژوهشگران و علاقه مندان به ناسخ تشيع اهميت را دارد. اين كتاب به دوره آغازين حكومت زيديان در يمن كه تاثيري بسيار بر تاريخ سده هاي نسخت عين داشته مي پردازد.

دولت زيديه در يمن

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست