مدیر مسئول
ابوالفضل گاييني
آدرس
قم- بلوار امين - بلوار جمهوري اسلامي
خلاصه کتاب
دولت عثماني يكي از پايدارترين دولت هاي مسملان است، كه بيش از شش قرن در صحنه سياست اسلامي، در جهت ايجاد اتخاذ داخل ميان سرزمين هاي اسلامي و دفاع از آنها در برابر دولت هاي اروپايي ايفاي نقش كرد. اهميت اين دولت در جهان اسلام، به ويژه در تاريخ دوره اخير اسلامي، بر هيچ كس پوشيده نيست ... اين كتاب شرحي است از چگونگي شكل گيري اين دولت تا انحلال و زوان آن است.

دولت عثماني از اقتدار تا انحلال

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست