مدیر مسئول
محسن استادي مقدم
آدرس
خيابان ارم – پاساژ قدس - طبقه پنجم - شماره 160 و 188
خلاصه کتاب
قرآن درياي بي كران و مواجي است كه پر از گوهر هاي گرانبها مي باشد و بايد آن گوهر ها را جستجو نمود. به خصوص در زمان ما كه نياز شديدي به راهنمائي هاي خداوند احساس مي كنيم. خطابات قرآن نسخه هاي شفا بخش براي امراض دروني و فكري است كه نمي توان نسخه هايي حكيمانه تر از آن پيدا كرد. چنان نسخه حكيمانه و جامعي است كه ثقل اكبر هدايت انسان ها است. قرآن هميشه تازگي دارد و از خطابات و دستورات كلي آن مسائل آينده نيز استخراج مي شود يعني قران با دوديدگاه نازل شده و ديدگاه زمان خود و ديدگاه زمان آينده تا وقتي كه بشري بر روي زمين زندگي مي كند.

پندار ها و گفتار هاي غلط

  • نویسنده : عارف علي اكبر
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1387
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه ولي عصر (عج)
  • تیراژ 1500 نسخه
  • تعداد صفحه : 304صفحه
  • شابک 6-37-7732-964-978
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست