مدیر مسئول
ابوالفضل گاييني
آدرس
قم- بلوار امين - بلوار جمهوري اسلامي
خلاصه کتاب
در دوران معاصر تحولات دامنه دار و دانش و فناوري ها، زندگي آدمي را در ساحت هاي گوناگون دستخوش دگرگوني و گستردگي فراواني نموده است. طبيعتاً تطورات و پيچيدگي ها و تكثر ساحت هاي حيات آدمي در قلمروهاي فردي و خانوادگي و اجتماعي و در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و علمي رشد و بالندگي و گسترش علم فقه را اقتصاد مي نمايد.

فقه تربيتي (2 جلدي)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست