مدیر مسئول
ابوالفضل گاييني
آدرس
قم- بلوار امين - بلوار جمهوري اسلامي
خلاصه کتاب
چه عواملي موجب شكل گيري و تداوم نابرابري اجتماعي بين مردان و زنان گرديده است؟ منشأ ستمديدگي زنان چيست و چرا آنان حتي در جوامع مدرن با برخورداري از دستاوردهاي چشمگير اين جوامع در زمينه برابري جنسي همچنان از انواع آشكار و پنهان ستم هاي جنسي رنج مي برند؟ اينها پرسش هايي است كه اين كتاب در صدد يافتن و ارائه پاسخ هايي معتبر به آنها است اين نوشتار با مرور بر تلاش جنبش هاي فمينيستي و معرفي ديدگاه اسلام در زمينه هاي ياد شده بر مقايسه اي اين ديدگاه و ديدگاه فمينيستي مي پردازد.
فهرست
سخن پژوهشگاه
پيشگفتار
فصل اول: كليّات
طرح مسأله
اهميت و ضرورت موضوع
اهداف تحقيق
مروري بر تحقيقات و ادبيات بحث
روش تحقيق و بررسي
سؤال تحقيق
بخش اول: نظريه‌ها
فصل دوم: نظريه‌هاي فمينيسم
1. فمينيسم ليبرال
1-1. مري ولستون كرافت
1-2. هريت تيلور
1-3. بتي فريدن
1-4. ارزيابي
2. فمنيسم انگلس
2-1. فردريش انگلس
2-2. ميشل بارت
2-3. ارزيابي
3. فمنيسم راديكال
3-1. شولاميت فايرستون
3-2. آن اوكلي
3-3. كيت ميلت
3-4. مري ديلي
3-5. مري آبرين
3-6. ارزيابي
5. فمنيسم سوسياليست
4-1. هايدي هارتمن
4-2. جوليت ميچل
4-3. ايريس يانگ
4-4. ارزيابي
5. فمنيسم اگزيسنانسيالست
5-1. سيمون دوبوار
5-2. ارزيابي
6. فمنيسم روانكاوانه
6-1. زيگموند فرويد
6-2. نانسي چودروف
6-3. دوروتي ديننشتاين
6-4. ارزيابي
7. فمنيسم پست مدرن
7-1. تلفيق فمنيسم و پست مدرنيسم
7-2. ارزيابي
چارچوب نظري تلفيق
فصل سوم: نظريه اسلامي
1. مباني فلسفي
1-1. تفاوت‌هاي جنسي از ديد‌گاه اسلام
1-2. برابري و نابرابري جنسي از ديدگاه اسلام
1-3. فلسفه تمايز جنسيتي در اسلام
پ
2. تبيين نابربراي جنسي
3. تبيين ستم جنسي
3-1. تفاوت جنس طبيعي
3-2. ميزان ارتباط و دسترسي
3-3. كنترل دروتي( ايمان و اخلاق)
3-4. كنترل بيروني
الف) نهاد حكومت و قانون
ب) نظارت اجتماعي
3-5. سيار متغير‌ها
جمع بندي
بخش دوم: راهبرد‌ها
فصل چهارم فمنيسم
1. تربيت انسان‌هاي دو جنسيتي
2. راهبرد‌هاي ليبرال فمنيستي
3. راهبردهاي ماركسيستي
4. راهبردهاي راديكال فمنيسمي
5. راهبردهاي اگزيستانسپاليستي
6. راهبرد‌هاي تلفيقي
جمع بندي
فصل پنجم: راهبرد‌هاي اسلام
1. راهبرد‌هاي رفع نابرابري جنسي
2. راهبر‌دهاي رفع ستم جنسي
2-1. جامعه پذيري
2-2. عوامل زيست شناختي
2-3. امكان دسترسي
2-4. عوام فرهنگي
2-5. موانع ستم جنسي
الف) ايمان و اخلاق
ب) نهاد حكومت و قانون
ج) نظارت اجتماعي
فهرست منابع و مآخذ
الف) منابع فارسي و عربي
ب) منابع انگليسي
نمايه اشخاص
نمايه اصطلاحات

نابرابري و ستم جنسي از ديدگاه اسلام و فمينيسم

  • نویسنده : بستان نجفي حسين
  • فصل چاپ : زمستان
  • سال چاپ : 1385
  • قطع کتاب : وزیری
  • تیراژ 500 نسخه
  • تعداد صفحه : 140صفحه
  • شابک 2-14-77-88-964
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست